Moja flauta

Návrat na bsah

1. Absolutno

Žiadna myseľ, žiadna forma, iba existujem;
Teraz prestala všetka vôľa a myslenie.
Úplný koniec tanca Prírody,
Ja som to, čo som hľadal.

Ríša Blaženosti číra, najvyššia;
Za poznávajúcim aj poznaným;
Nesmierny oddych konečne prežívam;
Tvárou v tvár Jedinému.

Prešiel som tajné cesty života,
Stal som sa Cieľom.
Nemenná Pravda je odhalená;
Ja som tá cesta, Boh-Duša.

Môj duch vedomý si všetkých výšok,
Som nemý v jadre Slnka.
Nevymieňam za nič svoj čas ani skutky;
Moja kozmická hra sa skončila.

2. Sladký, sladší, najsladší

Sladký je môj Pán,
Jeho som realizoval ako Večnú Pravdu.

Sladší je môj Pán,
Jeho som realizoval ako Jediného, kto koná.

Najsladší je môj Pán,
Jeho som realizoval ako Najvyššieho Tešiteľa.

3. Moje meno, môj vek, môj domov

Konečne poznám svoje meno.
Moje meno je Božia večná Hra.
Konečne poznám svoje meno.

Konečne poznám svoj vek.
Môj vek je stránka Nekonečnosti.
Konečne poznám svoj vek.

Konečne poznám svoj domov.
Môj domov je tam, kde sa túlajú planúce svety.
Konečne poznám svoj domov.

4. Ó, miluj ma viac a miluj ma dlho

Ó, miluj ma viac a miluj ma dlho.
Moja loď sa potápa, moja nádej je pevná.

Ó, miluj ma viac a miluj ma dlho.
Môj dych krváca, môj sen je mocný.

Ó, miluj ma viac a miluj ma dlho.
Moja duša odchádza, moje odovzdanie je mocné.

Ó, miluj ma viac a miluj ma dlho.
Môj Cieľ plače, môj sľub je pevný.

5. Ďalší deň

Ďalší deň, ďalší deň,
môj Pán Najvyšší je ďaleko.

Ďalší deň, moje srdce môže byť
všetko dávajúcim dychom stromu trpezlivosti.
   

Ďalší deň, môj život dokáže nasýtiť
môj dušeplný svet svojou naliehavou potrebou.

Ďalší deň, túžim počuť
Boží Hlas Svetla a cítiť Ho blízko.

Ďalší deň, ďalší deň,
moje slzy dosiahnu Jeho modro-zlatý Lúč.

Ďalší deň, ďalší deň,
a potom už nikdy viac bahno mojej nevedomosti.

Ďalší deň, budem Božou Láskou
vo vnútri, navonok, dolu, hore.

6. Apokalypsa

Vo vnútri, navonok, som šírym vesmírom.
V radostnom rozlete všetko strácam a znova nachádzam.
Duch bez zrodenia a bez smrti, ktorý sa pohybuje a stojí,
večne zostáva vo mne, aby počul moje volanie.

Ja, ktorý na Zemi vytváram svoje radosti a žiale,
aby som naplnil jedinečné hľadanie v celej mojej hre,
zakrývam svoju tvár pravdy zlatými závojmi
a vidím noc hada a deň pytóna.

Vedomie a Blaženosť cítim v každom dychu;
Som do seba zaľúbené dieťa Slnka.
Ako sa mi chce, rozbíjam a staviam svoju symbolickú schránku
a slobodne sa teším z ničím nezatienenej zábavy sveta.

7. Som zlodej

Som zlodej; kradnem každú noc.
Každá moja krádež vyvolá radosť
vo všetko napĺňajúcom Oku Najvyššieho.
Čo kradnem?
Jeho Milosť, svoje jedlo.

Prečo kradnem?
On ma k tomu núti.
Možno nemá iný spôsob,
ako nasýtiť veľký hlad môjho Ducha
Nektárom Svojho jasného lúča.

8. Som blázon

Hovoria, že som blázon.
Naozaj som blázon?
Chodím do svojej vnútornej školy.
Božie Oko je môj večný deň.

Božsky a ľudsky som sa narodil,
aby som pomohol svojmu Pánovi v Jeho Hre,
aby som vytvoril Jeho Úsmev na zemi.
Napriek tomu hovoria, že som blázon.

9. Som idiot

Viem, že som naozaj idiot.
V hustnúcich oblakoch moje dúfajúce nohy.
Ruky vystreté k oblohe, k modrým hviezdam.
Ani slnko, ani mesiac nevíta moje vzdychy.

Mal som sen, skutočný sen:
Boh by Sám Seba pochoval, aby mohol žiť
v ľudskej nevedomosti, hladnej a temnej,
Svoju Dušu by vydal ľudskej smrti.

10. Nesmrteľnosť

Cítim vo všetkých údoch Jeho nekonečnú Milosť;
v mojom srdci žiari biela Pravda života.
Moja duša teraz stúpa k tajným výškam Boha;
nevidím žiadny smútok, žiadnu temnú bolesť, žiadnu smrť.

Smrteľné dni a noci nemôžu otriasť môj pokoj;
Svetlo zhora sýti moju tajnú dušu.
Všetky pochybnosti so zármutkom zmizli z mojich hĺbok.
Moje oči svetla vidia môj prechovávaný Cieľ.

Hoci som vo svete, som nad jeho nástrahami;
prebývam v oceáne najvyššieho uvoľnenia.
Moja myseľ, jadro nezmerateľných myšlienok Jediného;
rozsiahla hviezdnatá obloha objíma pokoj môjho Ducha.

Moje večné dni sa nachádzajú v letiacom čase;
hrám na Jeho Flaute rapsódie.
Nemožné činy sa už nezdajú nemožnými;
v okovách zrodenia teraz žiari Nesmrteľnosť.

11. Málo

Mám malú radosť z nekonečnej radosti,
krátky deň z večného dňa.
Aj tak moje prázdne vystúpenie nemá konca.
Kráčam po ceste bez cieľa.

Ó, láska!
Púšť vo mne večne žiali.
Zmeň ju na pieseň úsvitu.
Neviem, v ktorej hodine nešťastnej noci
si odo mňa, môj Pane, odišiel.

Teraz musí život dosiahnuť Tvoj Dych najvyššej Blaženosti,
urobiť Ťa jedným a jediným Sprievodcom.
Ty si Most medzi mojou smrťou a životom;
Ó, dovoľ, nech sa moje túžby upínajú na Teba.

12. Beznádejná snaha

Prázdnym smútkom som oťažel.
Ako večnosť, nemenný je môj žiaľ.
Márne sa snažím zničiť svojho nepriateľa.
Ó, Pane Lásky!
Nech som viac mŕtvy ako kameň.

Nikdy necítim Milosť Tvojho tichého Úsmevu;
falšovateľ zla označuje moje dni a noci.
Moje bezsenné telo stále počúva jeho volanie.
Svoje srdce ničím a snažím sa ho vyliečiť.

Nemý odpad zeme teraz horí ako peklo v mojej duši.
Nedokážem bojovať s jeho obrovskou záhubou.
Môj dych je otrokom nekonečného zúfalstva.
Túžim po Svetle, nachádzam však temný cieľ.

Oblaky dymu zakrývajú moju tvár duchovného ohňa;
Nahý blúdim v hlbokej a hroznej noci nevedomosti.

13. Najvyšší

Otec, videl som.
„Nie.”

Otec, poznal som.
„Nie.”

Otec, cítil som.
„Nie.”

Otec, stal som sa.
„Nie.”

Otec, ja som.
„Áno.”

14. Najvyšší

Otec, Ty si Milosť.
„Nie.”

Otec, Ty si Zákon.
„Nie.”

Otec, si Zrodenie
a Smrť Stvorenia.
„Nie.”

Otec, si Dieťa Svojho SNA.
„Áno.”

15. Medzi ničotou a nesmrteľnosťou

Neplodný na činy,
Bohatý na ambície —
Môj pozemský život.

Bezvýznamnosť —
Moje pravé meno.

Eexistujem
Len sám pre seba
.

Žiadnu dušu nepriviniem
Na svoju hruď.

Nemám žiadneho učiteľa,
Hodného mojej
Úrovne.

Som celkom sám
Medzi prehrou a sklamaním.

Som červená niť
Medzi ničotou
A večnosťou.

16. Pán sveta

Ó, moje telo,
si domovom rieky sĺz.

Ó, môj vitál,
si piesňou bezcitného mesta.

Ó, moja myseľ,
si lesom temnej noci.

Ó, moje srdce,
si láskou Pána sveta.

17. Odhaľujúca duša a napĺňajúci Cieľ

Keby si len vedel, Otec,
čo som pre Teba urobil:
zasadil som a vypestoval rastúci strom,
aby si tancoval na jeho vrchole
slobodne, s úsmevom.

Keby si len vedel, Otec,
čo som pre teba urobil:
stal som sa najponížebnejším otrokom sveta,
aby som slúžil Tvojmu Dychu v človeku, hrobe.

“Keby si len vedelo, dieťa,
čo si o tebe stále myslím.
Si Duša, odhaľujúca Môj Život,
si Cieľ, napĺňajúci Moju Víziu.”

18. Vždy a nikdy

Budeš ma milovať, Pane,
ak budem mať radšej nevedomosť?
“Budem ťa milovať,
tebe otvorím dvere Svojho Ducha.”

Bueš ma milovať, Pane,
ak sa ožením s plameňmi pekla?
“Budem ťa milovať, Moje Oko zotne
   jedovatý strom tvojho života.”

Budeš ma milovať, Pane,
ak budem žiť s najdivšou smrťou?
“Budem ťa milovať,
do teba som zasial Svoj nesmrteľný Dych.”

Budeš ma milovať, Pane,
ak prídem k Tebe sám?
“Nikdy!
Rýchlo so sebou priveď svet,
ináč budem plakať.”

19. Už ich nikdy nestretnem

Už ich nikdy nestretnem:
svoju včerajšiu tvár,
svoj beh smerom dozadu,
už ich nikdy nestretnem.

Už ich nikdy nestretnem:
náhly strach — zlodeja,
divú pochybnosť — šéfa,
už ich nikdy nestretnem.

Už ich nikdy nestretnem:
objatie smrti
a Satanov dych,
už ich nikdy nestretnem

Už ich nikdy nestretnem:
zlyhanie Chinmoya,
číru nevedomosť,
už ich nikdy nestretnem.

20. Skôr, než sa skončí deň

Skôr, než sa skončí deň
moje oko Svetla zmení
moju tvár temnej hliny
a dotkne sa hraníc môjho Ducha.

21. Skôr, než sa skončí noc

Skôr, než sa skončí noc,
môžem pohltiť a pohltím
bezsennú smrť, nezmyselné uhryznutie;
Vo mne je môj Najvyšší, moja Sila.

22. Svetlo premeny

Ó slepá a temná noc priepasti nášho srdca!
Sme priatelia rieky sĺz.
V krajine nezlomnej spútanosti
plačúc a s úsmevom zapaľujeme lampu
divokých tieňov prekážok.
Náš svet je beznádejný, opustený.
Staneme sa jazykom posolstva
Večného Času.
Vrastieme do nekonečného Hladu,
nekonečného Nektáru Blaženosti
a večného Svetla Premeny.

23. Hrdina kráča ďalej

Ten, kto miloval tento svet,
získal iba neznesiteľné bolesti.
Svet naňho hodil
všetku ohavnosť, špinu, zvrátenosť a nečistotu.
Napriek tomu hrdina kráča ďalej,
nesúc bremeno celého sveta.
Na konci svojich mnohých bojov
pôjde a postaví sa k Nohám
Pána Najvyššieho.

24. Matka Najvyššia

Duše sa dotýkajúce oči zlatej Blaženosti
všade vôkol vládnu najvyššie —
náš slepý utajený sen
zachytí Svojím všetko odpúšťajúcim Pohľadom.

Roztrhnutý a zničený je závoj nášho ega.
Pod Úsmevom jej Milosti
rýchlo rozkvitá tvár našej odovzdanosti.
Ona pripravuje cestu k večnému životu.

25. Ó Svetlo Najvyššieho

Ó, Krása, ktorá nemá páru, ó Milovaný,
zapáľ oheň krásy a nádhery
v mojom srdci.
Tým, že Ťa milujem, budem večne krásny.
Nech ničivý tanec Pána Šivu
rozdrví všetky putá konečného.
Nech ma Svetlo Najvyššieho zaplaví,
moje srdce, moje srdce, moje všetko.
Pretože miluje Nekonečnosť,
srdce temnoty plače
po úsvite Svetla.
Ó Nekonečný Život, daj mi večný hlad,
plač ašpirácie.
Najmenšia kvapka stratí zmysel svojej existencie
v srdci nesmierneho oceánu.
V ohni a vzduchu Tvoj Život Ducha uvidím.
Ó, Krása, ó Zlatá Krása,
ó, Svetlo Najvyššieho!

26. Nádej

Ty si môj Pán, môj zlatý sen,
Si môj život v smrti.
Ó, požehnaj ma Svojou najvyššou Nádejou,
Pane Večného Dychu!

Dávnu víziu Tvojho Slnka
pre temnotu som hľadal.
Viem, zlu by som sa mal vyhýbať
a rýchlo ho zničiť.

Zem je slepá a hluchá, môj Pane;
popiera svoj pravý cieľ.
Nepočuje žiadny hlas, žiadne Nebeské slová
od tých, ktorí hľadajú oblohu.

Aj napriek tomu cítim Tvoju kráľovskú Milosť
so svojou slabou smrteľnosťou.
Nakoniec vyhrám beh na vrchol,
ponorím sa do mora Blaženosti.

27. Už nikdy to isté

Už nikdy ten istý,
stratený mier som obnovil.
Už nikdy ten istý.

Už nikdy tú istú,
stratenú radosť som znova získal.
Už nikdy tú istú.

Už nikdy tá istá,
stratená sila je znovu zrodená.
Už nikdy tá istá.

28. Znova na to isté

Znova tú istú
svoju stratenú Pravdu som objavil.
Znova tú istú.

Znova na to isté
svoje zabudnuté Ja som si spomenul.
Znova na to isté.

Znova ten istý
svoj stratený Cieľ som dosiahol.
Znova ten istý.

29. Ó, Vták Svetla

Jedna myšlienka, jedna melódia, jeden zvuk -
Kto ma to volá opäť a znova?
Neviem, kde som.
Neviem, kam pôjdem.
V zatemnení mysle
sám seba kupujem, sám seba predávam.
Všetko ničím, znovu všetko staviam.
Dúfam, že všetko bude moje, len moje.
Beda, srdce mám zastreté
tmavou a búrlivou nocou zničenia.

Ó, Vták Svetla, ó, Vták Svetla,
svojimi žiarivými a planúcimi plameňmi
vstúp do môjho srdca ešte raz.
Voláš ma, aby som šiel hore
a vzlietol do modrej oblohy.
Ale ako môžem?
Moje srdce je vo väzení,
v spútanom dychu malej izby.
Ó, Vták Svetla, ó, Vták Svetla,
ó, Vták Svetla Najvyššieho,
modlím sa, nenechaj vo mne ani štipku temnoty.

30. Vstaň! Zobuď sa!

Vstaň, zobuď sa, ó priateľ môjho sna.
Vstaň, zobuď sa, ó dych môjho života.
Vstaň, zobuď sa, ó svetlo mojich očí.
Ó, básnik-vizionár vo mne,
prejav sa vo mne a cezo mňa.

Vstaň, zobuď sa, ó nesmierne srdce vo mne.
Vstaň, zobuď sa, ó moje vedomie,
ktoré stále prekonáva vesmír
a svoj vlastný život Druhej strany.

Vstaň, zobuď sa, ó forma mojej transcendentálnej meditácie.
Vstaň, zobuď sa, ó spútaná božskosť v ľudstve.
Vstaň, zobuď sa, ó Šiva, osloboditeľ môjho srdca.
Osloboď ľudstvo z jeho spánku nevedomosti.

31. Otvorené pozvanie

Každá duša je zvláštna stránka
v dokonalej knihe Osudu.
Každá modlitba je tiché zaklopanie
na Božie vnútorné Dvere.

Každá myšlienka bude neochvejne žiť
v Pravde, nepoznajúc pád.
Boh Sám nás prichádza privítať.
Zasľúbená Zem je pre všetkých.

32. Strach

Koho sa bojím?
Pána, Jediného?
To nie je pravda.
Som synom svojho Otca.

Čoho sa bojím?
Svojej nesmiernej nevedomosti —
bezsennej kopije,
slepého prachu.

Prečo sa bojím?
Pretože moje oči
nevidia úsmev
zlatej oblohy.

A čo je strach?
Vábivé volanie
zo sféry spútanosti
vzduchotesnej gule.

A kde je strach?
Je všade —
atmosféra smrti,
nehanebná a nahá.

33. Štyri oči

Božie Slzy sú
v pochybujúcich očiach.

Božia Nádej je
v ašpirujúcich očiach.

Boží Úsmev je
v podmanivých očiach.

Ale Boh je
vo všetko dávajúcich očiach.

34. Božia neprítomnosť a Božia prítomnosť

Ó, Pane, Tvoja neprítomnosť má nesmiernu silu.
Bolesti trpkého zlyhania mi zúria v mysli.
Horúce nože s každým nádychom prebodávajú moje srdce.
Viem, ja viem, som večný slepec.

Ó, Pane, Tvoja Prítomnosť má nesmiernu silu.
Kto hovorí, že moja duša je ochromená temným zúfalstvom?
Večnosť mi sedí pri nohách ako otrok
a Smrť je plačúce dieťa — bezmocné, nahé.

35. V lese môjho vnútorného svetla

Ó, kráľ pastierov,
ó, kráľ pastierov,
len raz sa predo mnou zjav.
Môj život je falošný sen,
moja smrť je falošný sen.
Vezmi ich preč.

Ó, kráľ pastierov,
ó, kráľ pastierov,
len raz sa predo mnou zjav.
V lese môjho vnútorného svetla,
v tichých hĺbkach môjho srdca
počujem hudbu Tvojej Flauty, ktorá sa dotýka duše.

Vidím Tvoje božské kravy,
ako sa pasú v lone Ticha večnosti.
Ó, kráľ pastierov,
ó, kráľ pastierov,
len raz sa predo mnou zjav.

36. Prišiel som

Do sveta plameňov krásy,
do sveta hry sebaponúkania,
do sveta záplavy svetla
som prišiel, prišiel som,
moja existencia prišla.

37. Stratil som

Stratil som svoju dušu, keď som sa narodil.
Stratil som svoje srdce, keď som objal zem.
Stratil som svoj Cieľ, keď som kŕmil pochybnosti.
Stratil som svoje Všetko, keď som prenasledoval nádej.

38. Nechaj ma tak

Nechaj ma tak, nechaj ma tak.
Potrebujem si oddýchnuť vo svojom vzlietajúcom hniezde.
Moje krvácajúce srdce pre Božie sklonené Uši.
Jeho Srdce, môj hostiteľ, Jeho Duša môj hosť.

Nechaj ma tak, moja hra sa skončila.
Ó svet, už nebudem ničiť tvoju pýchu.
Tvoje divé poučenia sú brázdy smrti.
Odnaučím sa skrývať v Bohu.

Nechaj ma tak, nechaj ma tak.
Teraz som videl najvyšší Cieľ svojej duše.
V planúcom prúde Mora Ticha
môj plačúci život našiel svoju úlohu.

39. Môj Krišna nie je čierny

Môj Krišna nie je čierny.
Je úplne zlatý.
On Sám je votkaný
do univerzálnej Krásy, Svetla a Nádhery.

Vyzerá tmavý,
pretože som naňho vylial
atrament svojej mysle.
Ináč je môj Milovaný samé Svetlo.

Stvoril svetlo aj temnotu.
Je v nekonečnom vesmíre aj mimo neho.

S týmto vedomím
sa budem ináč pozerať
na celý svet.

40. Môj život

Môj život sa začal s hrdosťou povinnosti.
Môj život bude žiť so svetlom krásy.
Môj život sa bude hrať s dušou skutočnosti.
Môj život sa skončí s výškou Božskosti.

41. Moja obloha a moja duša

Mám oblohu, mám oblohu.
Žiaľ, nemám krídla, aby som lietal.
Ale mám oblohu, mám oblohu.

Mám dušu, mám dušu.
Žiaľ, nikde nevidím svoj Cieľ.
Ale mám dušu, mám dušu.

42. Moja úloha

Pýtam sa svojho Pána Najvyššieho, pýtam:
Čo je moja úloha, čo je moja úloha?
„Moje dieťa, snaž sa a plač, aby si zmenilo svoju tvár,
a povedz svetu, že Moje Meno je Milosť.“

Dokážem to?
Môžem to dokázať?
„Prečo nie, prečo nie?
Môj Dych bude sýtiť
tvoj život lásky a čistej oddanosti.
Zvíťazíme všade, keď je odovzdanie isté.“

43. Manželstvo

Čo je to manželstvo?
Úsmev lásky,
ktorý umožní dvom dušiam
vzlietnuť hore.

Čo je to manželstvo?
Kliatba noci,
preťahovanie lanom,
žiadny únik k Svetlu.

Čo je to manželstvo?
Pravé Božie uspokojenie.
V Tichu a Moci
sa naplní Jeho Vízia.

44. Môj Boh ešte stále žije

Môj Boh ešte stále žije,
Jeho Duša opäť prekvitá.
Môj Boh ešte stále žije.

Teraz mám skutočný liek —
pravú, odovzdanú lásku.
Teraz mám skutočný liek.

Boh a ja budeme večne žiť.
Ja budem existovať a On bude dávať.
Boh a ja budeme večne žiť.

45. Jedna pravda

Jednu pravdu sa nauč:
Nevedomosť je bezcenná.

Jednu pravdu nasleduj:
Cestu Milosti.

Jednu pravdu ži:
Nezabudni na Neho.

Jednou pravdou buď:
Jeho Srdcom a Tvárou.

46. Kde sa stretneme

Ó Pane, môj Majster-Láska, ako sme ďaleko,
ako ďaleko od tichého objatia extázy?
Moje srdce je ťažké od bezssenných vzdychov a bolestí;
Viem, moje krvácajúce vnútro je miestom,
kde sa stretneme.

47. Odhalenie

Moje srdce už nebude vzdychať a plakať.
Moje dni a noci sa rozplynú v Božom Svetle.
Nad ťažkou prácou života, moja duša
je ohnivý vták, lietajúci v Nekonečnosti.

Spoznal som Jediného a Jeho tajnú Hru
a prešiel som cez more sna nevedomosti.
V súzvuku s Ním sa hrám a spievam;
mám zlaté Oko Najvyššieho.

Napil som sa zhlboka Nesmrteľnosti.
Som koreňom aj vetvami nesmiernej rozsiahlosti.
Spoznal som a uvedomil som si svoju Podobu.
Najvyšší a ja sme jedným, všetko vydržíme.

48. Loď času pláva ďalej

Obloha ma volá,
vietor ma volá,
mesiac a hviezdy ma volajú.

Zelené a husté lesy ma volajú.
Tanec fontány ma volá.
Úsmevy ma volajú, slzy ma volajú,
tichá melódia ma volá.

Ráno, poludnie a večer ma volajú.
Každý hľadá priateľa.
Všetci ma volajú: „Poď, poď!“
Jeden hlas, jeden zvuk všade vôkol.
Beda, Loď času pláva ďalej.

49. Bol taký čas

Bol taký čas, keď som sa potkýnal a potkýnal,
ale teraz len stúpam a stúpam vyššie
a ešte vyššie, za nekonečné Za môjho Cieľa,
a napriek tomu môj Kapitán prikazuje: „Choď ďalej, choď ďalej!“

50. Keď

Keď raz Mier zaspieval,
môj svet sa stal Svetlom môjho Otca.

Keď raz Láska zaspievala,
môj svet sa stal Blaženosťou môjho Otca.

Keď raz pravda zaspievala,
môj svet sa stal Výškou môjho Otca.

51. Kde

Kde raz Mier zaspieval,
stal som sa prúdiacou Milosťou môjho Otca.

Kde raz Láska zaspievala,
stal som sa žiarivou Tvárou môjho Otca.

Kde raz Pravda zaspievala,
stal som sa najvyšším Pretekom môjho Otca.

52. Kde je Pravda?

Ó, Pane, kde je Pravda?
“Tam, kde je tvoj Milovaný.”
Kto je môj Milovaný, kto?
“Ten, v Kom je tvoj život plný mieru.”

53. More tvojho súcitu

Mier, mier.
Všade v mojom srdci vládne mier.
V mojom Nebi a na mojej zemi
počujem flautu pána Krišnu,
ktorá sa duše dotýka
.

Ničivé tiene temných démonov
a ilúzia nevedomosti pochmúrnej noci
ležia dávno pochované
v hĺbkach môjho tela, mysle, srdca a života.
Plamene mojej ašpirácie neustále plávajú
cez more Tvojho Súcitu.

54. Moja zeleno-červená cesta

Skôr než som sa vydal
na svoju zeleno-červenú
cestu na zem,
moja duša si podala ruku
s Výškou Božieho Súcitu.

Skôr než sa vydám
na svoju modro-zlatú
cestu do Neba,
môj život si podá ruku
so Svetlom Božej Dokonalosti.

55. Spievam, usmievam sa

Spievam, pretože spievaš Ty.
Usmievam sa, pretože Ty sa usmievaš.
Pretože hráš na flautu,
stal som sa Tvojou flautou.
Hráš v hĺbke môjho srdca.
Si môj, ja som tvoj.
To je všetko, čo o sebe môžem povedať.
V jednej Podobe si moja Matka a Otec Večný.
A Vedomie mesiaca, Vedomie slnka,
ktoré všetko preniká.

56. Budem počúvať

Budem počúvať Tvoj Príkaz, budem.
Na Tvojej Oblohe budem lietať, budem lietať.
Si večne môj, úplne vlastný.
Si bohatstvo môjho srdca.
Pre Teba noci v slzách budem plakať.
Pre Teba na úsvite so svetlom sa budem usmievať.
Pre Teba, pre Teba, Milovaný, len pre Teba.

57. Môj sen sa splní

Môj sen sa splní
na veľkej slávnosti
posvätného ohňa môjho odovzdania.

Tvoj Úsmev, Tvoja Flauta,
Tvoja Zástava, Svetlo Tvojho Vedomia
bude tancovať v mojom svete,
viem to, viem.

58. Ó, môj krásny Pán

Si krásny, krajší, najkrajší,
krása, ktorá nemá páru v rajskej záhrade.
Vo dne v noci nech Tvoj Obraz prebýva
v najväčších hĺbkach môjho srdca.
Bez Teba moje oči nevidia,
všetko je ilúzia, všetko je pusté.
Všade okolo mňa, vo vnútri i vonku,
počujem melódiu temnej bolesti.
Môj svet je plný neznesiteľných bolestí.
Ó Pane, ó môj prekrásny, nech som v tomto živote
aspoň na letmý okamih
požehnaný Milosťou uzrieť Tvoju Tvár.

59. Len nedávno

Ó Pane Najvyšší,
len nedávno som Ťa videl a hral som sa s Tebou,
skôr, než som vstúpil do sveta noci nevedomosti.
Napriek tomu si pamätám svoju zlatú minulosť
vnútorne aj navonok.
Beda, teraz Si ďaleko, veľmi ďaleko.
Vták môjho srdca plače a chveje sa
v neznesiteľnej bolesti.

60. Ó, môj Lodivod

Ó, moja loď, ó môj Lodivod,
ó, posolstvo Transcendentálnej Blaženosti,
nes ma.
Moje srdce je smädné a hladné,
a zároveň hlboko spí.
Nes moje srdce na druhý breh.
Všade okolo seba vidím tanec smrti,
počujem hrom neodvratnej záhuby.
Ó môj vnútorný Kormidelník, Ty si môj,
si Oceánom nekonečného Súcitu.
V Tebe sa strácam,
celý sa v Tebe strácam.

61. Moje posledné slovo

Budeš počuť moje posledné slovo.
S touto nádejou
stále existujem na zemi.
Nechaj ma navždy tancovať vo Svojom Srdci,
v smutných nociach a radostných dňoch.
Cítim, že trýzeň šťastia je bolestnejšia
ako bolesť smútku,
pretože keď mám radosť, zabúdam na Teba;
zraňujem Tvoje Srdce.

62. Ako dlho?

Ako dlho mám ešte plakať, Matka?
Ako dlho mám plakať?
Sám v temnej izbe, milujúc Ťa?
Poznáš moje tajné myšlienky.
Poznáš dychtivosť môjho srdca.
Prečo ma temná smrť mučí každý deň?
Ako dlho budeš ešte otáľať, Matka?
Ako dlho budeš ešte otáľať?
Tak, ako mal Ježiš Máriu,
tak aj Ty si Moja Matka Sveta.

65. Tvoj nektárový súcit

Si krásna, ó absolútna Bytosť.
som tvoj otrok.
Tvoje Víťazstvo je mojím víťazstvom,
mojou nekonečnou extázou.
Moje srdce nesmierne trpí, aby Ťa poznalo.
Preto strieľam šípy svojho smútku
do Tvojho Srdca.
Oslobodený od chýb, bez myšlienok,
nemám už žiadne túžby.
Ó, transcendentálna Krása,
som otrok Tvojho nektárového Súcitu.

64. Len jednu nádej

Rozdrv na prach všetky moje nádeje.
Nechaj len jednu nádej,
a tou nádejou je, že sa naučím
jazyk Tvojho vnútorného Ticha
vo svojom úplnom, bezpodmienečnom odovzdaní.
Na Tvojej jasnej a slobodnej Oblohe
budem pokojný a dokonalý.
Vták môjho srdca dnes tancuje
na slávnosti nadpozemského Svetla.

65. Boh vtedy

Boh vtedy bol Láska,
taký milý a dobrý.
Boh vtedy bol môj,
hore I dole.

66. Boh teraz

Boh teraz je Svetlo,
radosť, radosť.
Moje Všetko, moje Všetko.
Boh teraz je Svetlo.

67. Nepotrebujem vás

Ó, priestor a čas,
nepotrebujem vás.
Môj dych zachytil
Tvár môjho Najvyššieho.

Ó, hĺbka a výška,
nepotrebujem vás.
Moja duša kúpila
Svetlo Skutočnosti.

Ó, zlatý Cieľ,
nepotrebujem ťa.
Môj Pán našiel
Dušu mojej Cesty.

68. Ó, predstavivosť

Predstavivosť, ó, predstavivosť!
Si láska môjho života.
Nebudem ťa držať ďaleko od seba.
Predstavivosť, ó, predstavivosť!

Vo falošných, spútavajúcich klamstvách nebudem plakať.
Nebudem vítať
život odpornej nečistoty.
Nad úbohým víťazstvom
sa nebudem usmievať a jasať.
Predstavivosť, ó, predstavivosť!

Na volanie smrti neodpoviem.
Som duša; nemám smrť.
Už nikdy viac, nikdy
nepôjdem po zlej ceste.
Predstavivosť, ó, predstavivosť!

69. Viera a pochybnosť

Ó, čo je viera a čo je pochybnosť?
Viera je slnko života za hrobom.
Pochybnosť je prehratá bitka vo vnútri, navonok.
Pochybovač kričí: „Mňa nikto nemôže zachrániť.“

70. Matka, ak prehrám s Tebou

Matka, ak prehrám s Tebou,
to je moje jediné víťazstvo.
Čokoľvek vložím do Tvojich Rúk,
bude jedine zachované.
Ostatné pre mňa nemá žiadnu cenu,
je to zbytočné,
len ma to mučí
a prekáža na mojej ceste.
Neviem to použiť.
Keď prehrám s Tebou,
po dosiahnutí
úplnej realizácie,
viem, že získam najväčšiu odmenu.

71. Čas rozlúčky

Je čas rozlúčky.
Teraz sa začne hra srdca.
Prápor božskej Lásky
dnes bude viať na nekonečnej oblohe.
Slnko, mesiac, nesmrteľné vedomie,
tajné bohatstvo nekonečnosti,
samotné Nohy Pána sveta,
žehnajúce posolstvo vzdialeného Neba,
záplava oslobodenia,
Príbytok božského Nektáru,
všetko bude spojené v srdci nášho sveta.

72. Pútnici Pána Najvyššieho

Sme pútnici Pána Najvyššieho
na Ceste Nekonečnosti.
Teraz sme prelomili
dvere obmedzenia.
Zničili sme noc
hlbokej temnoty, nevedomosti
a večný, neprekonateľný strach zo smrti.
Loď úsvitu nebeského Svetla
nás volá
a Kormidelník sveta
posvätným putom Božskej Lásky
nás volá.
Ruky Osloboditeľa nás priťahujú
k Oceánu veľkého Neznáma.
Pretože sme získali dych života
v Krajine Nesmrteľnosti
a vysoko zdvihli Zástavu
Pána Najvyššieho,
my sa vrátime -
my, kvapky a plamene
Svetla Premeny.

73. Môj Otec a Syn

Ó, Najvyšší, môj Otec a Syn,
teraz, keď sme sa my dvaja zjednotili
a jeden druhého navzájom získali,
všetko je už urobené.

74. Tvoja hra lásky je môj svet

V najväčšej tajnosti Ťa vidím.
Si v mojich očiach, v mojom spánku,
v mojich snoch, v mojom sladkom bdení.
V nesmiernej radosti života,
v priepastnom lone smrti
Teba vidím.
Tvoja Hra Lásky je môj svet.

75. Hoci

Hoci učím, som korunovaný blázon.
Hoci, milujem všetky duše, som zloduch.
Nie som silný, ale bojujem za slabých.
Ak sa mi zachce, sám seba kupujem, sám seba predávam.

V každej chvíli svojmu životu protirečím.
Všetky pravdy a lži sú pre mňa sú stale rovnaké.
Ľudské bytosti a On sú pre mňa jedným.
Lietame v Jeho nesmiernej hrudi,
On lieta v nás.

76. Čo mám robiť?

Nebo sa ma bojí.
Čo mám robiť?
Letím za jeho blaženosť
a prenikám cez blankyt.

Zem sa ma bojí.
Čo mám robiť?
Zoťal som jej strom nevedomosti,
aby som zasadil ten pravý.

Peklo sa ma bojí.
Čo mám robiť?
Môj súcit oslobodzuje jeho bolesti
z mučivého zovretia.

Moja duša sa ma bojí.
Čo mám robiť?
Viem, že večnosť tela
je istá.

77. Moje ego a moja duša

Moje ego potrebuje.
Moja duša má.

Moje ego sa pokúša.
Moja duša koná.

Moje ego pozná problém, ktorý je.
Moja duša sa stáva odpoveďou, ktorá je.

Nie som sám;
V mojom neosvietenom ja,
moje ego, moja nahá smrť.

Nie som sám;
V mojom snehobielom srdci,
moja duša a plameň môjho Ducha.

78. Uctieval som

Uctieval som Boha s láskou.
Jeho Blaženosť je mojou odmenou.

Uctieval som Boha so strachom.
Jeho Smútok je mojím výsledkom.

Uctieval som Boha, aby som Ho videl.
Prichádza, ale ja Ho nevidím.

Uctieval som Boha, neviem prečo.
Teraz som Ho získal —
moje seba-odhaľujúce Slnko.

79. Vzácne

Nesmierne vzácna je Božia Vôľa,
nikto nemôže zničiť jej Silu.
Nesmierne vzácne sú ľudské slzy,
len ony môžu objať Božiu Hodinu.

Nesmierne vzácna je ľudská láska,
odhaľujúca jeho zlatú tvár.
Nesmierne vácny je Boží Dar,
Jeho všetko napĺňajúca Milosť.

80. Zajtrajší príbeh nie je ten istý

Márne sa snažím, márne som sa snažil
Zachytiť let prchavej myšlienky.
Márne sa snažím, márne som sa snažil.

Márne som hral, márne hrám
V temnej priepasti hliny nevedomosti.
Márne som hral, márne hrám.

Ale zajtrajší príbeh nie je ten istý:
Moje myšlienky sa spoja s Večnou hrou.
Ale zajtrajší príbeh nie je ten istý.

Ale zajtrajší príbeh nie je ten istý.
Skrotím porazenú nevedomosť.
Ale zajtrajší príbeh nie je ten istý.

81. Boh a svet

Svet a Boh:
Ako to zosúladiť?
Je to ťažké?
Nie.
Žiadne veľké prekvapenie.

Náš Otec je Boh;
svet je naša Matka.
Táto živá Pravda
je naša ochrana.

Otec je Tvár;
Matka je Úsmev.
Jeden bez druhého
nemá veľký zmysel.

82. Bojím sa

Bojím sa hovoriť, bojím sa hovoriť.
Môj jazyk zomrel, moje srdce je slabé.

Bojím sa myslieť, bojím sa myslieť.
Moja myseľ je divoká, stale sa potápa.

Bojím sa pozerať, bojím sa pozerať.
Jem plody stromu nevedomosti.

Bojím sa milovať, bojím sa milovať.
Vlak pochybností okolo, nado mnou.

Bojím sa byť, bojím sa byť.
Dávno mŕtvy je môj život, prestal mi veriť.

83. Moja obrovská pýcha

Márne sa snažím predať svoju obrovskú pýchu;
Žiadna duša sa neodváži vystúpiť dopredu.
Môj milovaný Pane, Ty to skús!
Na tomto vitálnom koni len Ty dokážeš jazdiť.

Čím viac ma bolí hruď, tým je väčšia.
Môj hlad hrá rolu blázna.
Moja nevedomosť nepozná žiadnu školu.
Noc zničenia prenikavo plynie.

84. Myšlienka

Myšlienka je most
medzi Nebom a peklom.
Myšlienka je sila,
nekonečné magické kúzlo.

Myšlienka je nástroj,
ktorý máme používať v ľudskom živote.
Jej darom je úsmev,
jej triumfom je nôž múdrosti.

Čin je ovocie
vznešenej a úbohej myšlienky,
aby sme dokázali otvoriť a zatvoriť
Dvere Súcitu nášho Boha.

85. Láska je toto, láska je tamto

Láska je cesta, ktorá vedie
naše duše k nesmiernemu spojeniu.
Láska je búrka vášne,
ktorá sa hrá s prachom nášho vitálu.

Dieťaťom lásky je plameň emócie.
Očami lásky sú sloboda a strach.
Srdcom lásky je dych alebo smrť.
A láska je lacná, láska je drahá.

86. Pamätám sa

Pamätám sa…
Moja matka ma milovala, svoj svet.
Môj otec ma miloval, svoj sen.
Môj domov ma miloval, svojho “Najvyššieho”.

Pamätám sa…
Modlil som sa s rozkvitajúcim svitaním,
hral som sa so žiarivým slnkom.
Môj život, nektárová veselosť.

Pamätám sa…
Spieval som so žiarivými hviezdami,
tancoval som s plávajúcim mesiacom.
Všetko je stratené, beda, príliš skoro.

Pamätám sa, pamätám sa, pamätám sa.

87. Zlatá flauta

More mieru, radosti a svetla
Nedosiahnuteľné, to viem.
Búrkou zmietaná plačúca noc
Vo mne zúri a znie.

Volám nahlas, ale všetko márne;
Som bezmocný, neláskavá je zem!
Ktorá veľká duša dokáže zdieľať moju bolesť?
Šípy smrti len nachádzam.

Som plť v mori Času;
Veslá mi zobral prúd.
Ako môžem dúfať, že prídem do krajiny,
Kde je večný Boží deň?

No hľa!
Počujem Tvoju zlatú Flautu;
Jej tóny prinášajú Vrchol dolu.
Teraz som v bezpečí, ó, Absolútny!
Odišla smrť, preč je rozhnevaná noc.

88. Majster

Ó, Pane prírody, najvyššie Slnko všetkých!
Kto, ak nie Ty, má o Tebe hovoriť?
Tvoj Úsmev Milosti po celú Večnosť
oslobodzuje ašpirujúce duše od nemého volania noci.

Jedinečná skutočnosť!
Ty si kruh
od najhlbšej priepaste po nesmiernu výšku.
V tebe cítia svoj jasný prístav;
v tebe sa všetky bytosti hýbu, lietajú a vlnia.

Nemáme víziu zlatého pohľadu,
aby sme uzreli Tvoju všetko presahujúcu
mystickú Podobu;
Si Poludnie všetkých našich dní,
Nehybný Kormidelník v krutej búrke našej smrti.

89. Posolstvo odovzdania

Dnes si mi dala
posolstvo odovzdania.
Ja som Ti ponúkol
svoje kvetinové srdce.
V temnej noci v slzách,
v neznámej väzenskej cele ilúzie,
v domove konečného
už viac trpieť nebudem.
Viem, že si moja.
Viem to, Matka,
ó, Kráľovná Večnosti.

90. Vzývanie

Najvyšší, Najvyšší, Najvyšší, Najvyšší!
Klaniam sa ti, klaniam.
Môj život, Tvoj zlatý pluh.
Cieľ mojej cesty, Tvoj dušeplný sen.
Najvyšší, Najvyšší, Najvyšší, Najvyšší!
Klaniam sa ti, klaniam.

Najvyšší, som Tvoja žiarivá Milosť.
Môj svet, Tvoje Nohy Svetla;
Môj dych, vták Tvojej Vízie.
Ty si jediná Pravda, jeden Život, jedna Tvár.
Najvyšší, Najvyšší, Najvyšší, Najvyšší!
Klaniam sa ti, klaniam.