72. Pútnici Pána Najvyššieho

Sme pútnici Pána Najvyššieho
na Ceste Nekonečnosti.
Teraz sme prelomili
dvere obmedzenia.
Zničili sme noc
hlbokej temnoty, nevedomosti
a večný, neprekonateľný strach zo smrti.
Loď úsvitu nebeského Svetla
nás volá
a Kormidelník sveta
posvätným putom Božskej Lásky
nás volá.
Ruky Osloboditeľa nás priťahujú
k Oceánu veľkého Neznáma.
Pretože sme získali dych života
v Krajine Nesmrteľnosti
a vysoko zdvihli Zástavu
Pána Najvyššieho,
my sa vrátime -
my, kvapky a plamene
Svetla Premeny.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Moja flauta.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo (knižne nevydané) v roku 2015.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Moja flauta, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »