71. Čas rozlúčky

Je čas rozlúčky.
Teraz sa začne hra srdca.
Prápor božskej Lásky
dnes bude viať na nekonečnej oblohe.
Slnko, mesiac, nesmrteľné vedomie,
tajné bohatstvo nekonečnosti,
samotné Nohy Pána sveta,
žehnajúce posolstvo vzdialeného Neba,
záplava oslobodenia,
Príbytok božského Nektáru,
všetko bude spojené v srdci nášho sveta.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Moja flauta.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo (knižne nevydané) v roku 2015.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Moja flauta, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »