74. Tvoja hra lásky je môj svet

V najväčšej tajnosti Ťa vidím.
Si v mojich očiach, v mojom spánku,
v mojich snoch, v mojom sladkom bdení.
V nesmiernej radosti života,
v priepastnom lone smrti
Teba vidím.
Tvoja Hra Lásky je môj svet.
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015