48. Loď času pláva ďalej

Obloha ma volá,
vietor ma volá,
mesiac a hviezdy ma volajú.

Zelené a husté lesy ma volajú.
Tanec fontány ma volá.
Úsmevy ma volajú, slzy ma volajú,
tichá melódia ma volá.

Ráno, poludnie a večer ma volajú.
Každý hľadá priateľa.
Všetci ma volajú: „Poď, poď!

Jeden hlas, jeden zvuk všade vôkol.
Beda, Loď času pláva ďalej.
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015