48. Loď času pláva ďalej

Obloha ma volá,
vietor ma volá,
mesiac a hviezdy ma volajú.

Zelené a husté lesy ma volajú.
Tanec fontány ma volá.
Úsmevy ma volajú, slzy ma volajú,
tichá melódia ma volá.

Ráno, poludnie a večer ma volajú.
Každý hľadá priateľa.
Všetci ma volajú: „Poď, poď!“
Jeden hlas, jeden zvuk všade vôkol.
Beda, Loď času pláva ďalej.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Moja flauta.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo (knižne nevydané) v roku 2015.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Moja flauta, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »