49. Bol taký čas

Bol taký čas, keď som sa potkýnal a potkýnal,
ale teraz len stúpam a stúpam vyššie
a ešte vyššie, za nekonečné Za môjho Cieľa,
a napriek tomu môj Kapitán prikazuje: „Choď ďalej, choď ďalej!“
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015