47. Odhalenie

Moje srdce už nebude vzdychať a plakať.
Moje dni a noci sa rozplynú v Božom Svetle.
Nad ťažkou prácou života, moja duša
je ohnivý vták, lietajúci v Nekonečnosti.

Spoznal som Jediného a Jeho tajnú Hru
a prešiel som cez more sna nevedomosti.
V súzvuku s Ním sa hrám a spievam;
mám zlaté Oko Najvyššieho.

Napil som sa zhlboka Nesmrteľnosti.
Som koreňom aj vetvami nesmiernej rozsiahlosti.
Spoznal som a uvedomil som si svoju Podobu.
Najvyšší a ja sme jedným, všetko vydržíme.
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015