47. Odhalenie

Moje srdce už nebude vzdychať a plakať.
Moje dni a noci sa rozplynú v Božom Svetle.
Nad ťažkou prácou života, moja duša
je ohnivý vták, lietajúci v Nekonečnosti.

Spoznal som Jediného a Jeho tajnú Hru
a prešiel som cez more sna nevedomosti.
V súzvuku s Ním sa hrám a spievam;
mám zlaté Oko Najvyššieho.

Napil som sa zhlboka Nesmrteľnosti.
Som koreňom aj vetvami nesmiernej rozsiahlosti.
Spoznal som a uvedomil som si svoju Podobu.
Najvyšší a ja sme jedným, všetko vydržíme.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Moja flauta.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo (knižne nevydané) v roku 2015.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Moja flauta, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »