46. Kde sa stretneme

Ó Pane, môj Majster-Láska, ako sme ďaleko,
ako ďaleko od tichého objatia extázy?
Moje srdce je ťažké od bezssenných vzdychov a bolestí;
Viem, moje krvácajúce vnútro je miestom,
kde sa stretneme.
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015