31. Otvorené pozvanie

Každá duša je zvláštna stránka
v dokonalej knihe Osudu.
Každá modlitba je tiché zaklopanie
na Božie vnútorné Dvere.

Každá myšlienka bude neochvejne žiť
v Pravde, nepoznajúc pád.
Boh Sám nás prichádza privítať.
Zasľúbená Zem je pre všetkých.
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015