30. Vstaň! Zobuď sa!

Vstaň, zobuď sa, ó priateľ môjho sna.
Vstaň, zobuď sa, ó dych môjho života.
Vstaň, zobuď sa, ó svetlo mojich očí.
Ó, básnik-vizionár vo mne,
prejav sa vo mne a cezo mňa.

Vstaň, zobuď sa, ó nesmierne srdce vo mne.
Vstaň, zobuď sa, ó moje vedomie,
ktoré stále prekonáva vesmír
a svoj vlastný život Druhej strany.

Vstaň, zobuď sa, ó forma mojej transcendentálnej meditácie.
Vstaň, zobuď sa, ó spútaná božskosť v ľudstve.
Vstaň, zobuď sa, ó Šiva, osloboditeľ môjho srdca.
Osloboď ľudstvo z jeho spánku nevedomosti.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Moja flauta.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo (knižne nevydané) v roku 2015.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Moja flauta, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »