30. Vstaň! Zobuď sa!

Vstaň, zobuď sa, ó priateľ môjho sna.
Vstaň, zobuď sa, ó dych môjho života.
Vstaň, zobuď sa, ó svetlo mojich očí.
Ó, básnik-vizionár vo mne,
prejav sa vo mne a cezo mňa.

Vstaň, zobuď sa, ó nesmierne srdce vo mne.
Vstaň, zobuď sa, ó moje vedomie,
ktoré stále prekonáva vesmír
a svoj vlastný život Druhej strany.

Vstaň, zobuď sa, ó forma mojej transcendentálnej meditácie.
Vstaň, zobuď sa, ó spútaná božskosť v ľudstve.
Vstaň, zobuď sa, ó Šiva, osloboditeľ môjho srdca.
Osloboď ľudstvo z jeho spánku nevedomosti.
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015