29. Ó, Vták Svetla

Jedna myšlienka, jedna melódia, jeden zvuk -
Kto ma to volá opäť a znova?
Neviem, kde som.
Neviem, kam pôjdem.
V zatemnení mysle
sám seba kupujem, sám seba predávam.
Všetko ničím, znovu všetko staviam.
Dúfam, že všetko bude moje, len moje.
Beda, srdce mám zastreté
tmavou a búrlivou nocou zničenia.

Ó, Vták Svetla, ó, Vták Svetla,
svojimi žiarivými a planúcimi plameňmi
vstúp do môjho srdca ešte raz.
Voláš ma, aby som šiel hore
a vzlietol do modrej oblohy.
Ale ako môžem?
Moje srdce je vo väzení,
v spútanom dychu malej izby.
Ó, Vták Svetla, ó, Vták Svetla,
ó, Vták Svetla Najvyššieho,
modlím sa, nenechaj vo mne ani štipku temnoty.
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015