14. Najvyšší

Otec, Ty si Milosť.
„Nie.”

Otec, Ty si Zákon.
„Nie.”

Otec, si Zrodenie
a Smrť Stvorenia.
„Nie.”

Otec, si Dieťa Svojho SNA.
„Áno.”
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015