15. Medzi ničotou a nesmrteľnosťou

Neplodný na činy,
Bohatý na ambície —
Môj pozemský život.

Bezvýznamnosť —
Moje pravé meno.

Eexistujem
Len sám pre seba
.

Žiadnu dušu nepriviniem
Na svoju hruď.

Nemám žiadneho učiteľa,
Hodného mojej
Úrovne.

Som celkom sám
Medzi prehrou a sklamaním.

Som červená niť
Medzi ničotou
A večnosťou.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Moja flauta.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo (knižne nevydané) v roku 2015.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Moja flauta, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »