15. Medzi ničotou a nesmrteľnosťou

Neplodný na činy,
Bohatý na ambície —
Môj pozemský život.

Bezvýznamnosť —
Moje pravé meno.

Eexistujem
Len sám pre seba
.

Žiadnu dušu nepriviniem
Na svoju hruď.

Nemám žiadneho učiteľa,
Hodného mojej
Úrovne.

Som celkom sám
Medzi prehrou a sklamaním.

Som červená niť
Medzi ničotou
A večnosťou.
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015