13. Najvyšší

Otec, videl som.
„Nie.”

Otec, poznal som.
„Nie.”

Otec, cítil som.
„Nie.”

Otec, stal som sa.
„Nie.”

Otec, ja som.
„Áno.”
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015