Alapova nahrávka47

Vo Washingtone som vošiel s Kalikou do hudobnín, aby som si kúpil hudbu z filmu Gándhí. Obchodník ku mne okamžite prišiel, a ukázal mi Alapovu nahrávku. To znamená, že ma nielenže spoznal, ale vedel tiež, že Alap je mojím žiakom.


LS 90. 27. mája 1984