Francúzska flauta46

Nedávno som bol v „Sam Ash Music Store" tu na Queens Boulevard. Po prvýkrát som videl flautu s dierkami na klapkách. Samozrejme, že som ju hneď chcel vyskúšať. Predavač sa ma opýtal, koľko rokov už hrám. "Päť rokov," povedal som.

Zasmial sa a povedal: "Päť rokov nestačí. Na francúzsku flautu sa hrá oveľa ťažšie než na tú obyčajnú."

Niekoľko minút som sa snažil a snažil a on sa smial a smial. Potom prešiel na druhú stranu obchodu. O dve alebo tri minúty prišiel späť k pultu a uvidel, že hrám. Nemohol uveriť svojim očiam a ušiam!

Hral som päť alebo desať minút. Bol veľmi dojatý a dával mi veľa osobných otázok. Nato ma požiadal o autogram. Tiež mal problémy s chrbtom. Keď sa zohol, aby niečo zdvihol, nemohol sa narovnať. Držal sa pultu a pomáhal si rukami, aby sa narovnal.

Raz mu dal autogram Leonard Bernstein. Bol na ten autogram veľmi hrdý. Povedal som mu, že som sa s Leonardom Bernsteinom stretol. Keď som mu povedal, že som sa rozprával aj s Pablom Casalsom, nemohol tomu uveriť!


LS 89. 3. mája 1984