13.

Chceš lásku?

Môžeš cítiť lásku.

Skús cítiť veľkosť lásky svojho otca. Môžeš cítiť veľkosť jeho lásky.

Pozri, cítiš lásku.

Pozri, dávaš lásku.