12.

Chceš lásku?

Môžeš cítiť lásku.

Skús cítiť sladkosť lásky svojej matky. Môžeš cítiť sladkosť jej lásky.

Pozri, cítiš lásku.

Pozri, dávaš lásku.