14.

Chceš lásku?

Môžeš cítiť lásku.

Skús cítiť, že pravým menom lásky je naplnenie. Môžeš cítiť toto naplnenie.

Pozri, cítiš lásku.

Pozri, dávaš lásku.