13.

Chceš lásku?

Môžeš cítiť lásku.

Skús cítiť veľkosť lásky svojho otca.

Môžeš cítiť veľkosť jeho lásky.

Pozri, cítiš lásku.

Pozri, dávaš lásku.

From:Sri Chinmoy,Láska, radosť, šťastie, Madal Bal, 2007
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ljh