Otázka: A čo keď meditujeme na začiatok chrbtice a snažíme sa prebudiť kundalini odtiaľ? Aj to je nebezpečné?

Sri Chinmoy: Niektorí ľudia časo robia chybu. Snažia sa prebudiť kundalini tradičným spôsobom tak, že začínajú na začiatku chrbtice, ale ich vitál zostáva nečistý. Potom majú veľa vitálnych problémov. Hovoria: „Ach, predtým, než som začal s jogou, bol som omnoho lepší. Bol som veľmi čistý, a teraz je všetka moja čistota preč.“
Sri Chinmoy, Kundalini: Sila Matky, Sri Chinmoy Centrum, 1973