Otázka: Mohli by ste povedať niečo o piatej čakre?

Sri Chinmoy: Piata čakra je hrdlové centrum. Nazýva sa višuddha alebo kantha čakra. „Kantha“ je sanskritské slovo pre hrdlo. Tak ako ostatné čakry, višuddha sa nachádza v jemnohmotnom tele, jemnom fyzickom, nie v hrubom fyzickom.

Keď si niekto otvorí túto čakru, začne tvoriť rôzne veci. Môže byť spisovateľom, môže byť spevákom, môže byť tanečníkom. Keď je táto čakra otvorená, znamená to, že človek má voľný prístup do sveta kreativity. Toto centrum má zvláštne spojenie s univerzálnou hudbou. Táto univerzálna hudba je úplne iná ako hudba, ktorú hráme alebo počujeme. Táto hudba je nebeská, nedokážeme ju vyjadriť. Túto hudbu počujeme vo vnútri srdcového centra, anahaty. Naše obyčajné ľudské uši ju nepočujú. Túto hudbu počujeme svojím vnútorným uchom.

Dokiaľ sa piata čakra neotvorí, vyjadrenie, odhalenie a prejavenie sú iba predstavou. Môžeme realizovať pravdu, ale pokiaľ nie je Pravda odhalená a prejavená v tomto svete, je to len predstava. V iných svetoch, vo vnútorných svetoch, je to skutočnosť. Ale pokiaľ neuvidíme niečo priamo pred svojím nosom, máme plné právo to popierať. Keď sa hrdlová čakra otvorí, predstava sa premení na skutočnosť. To, čo nazývame predstavou, je v inom svete skutočnosťou. V inom svete má vízia svoju skutočnosť božským spôsobom, ale pokiaľ sa nepremení na skutočnosť vo vonkajšom svete, úplne ju neprijmeme. Vo chvíli, keď sa piata čakra otvorí, všetko, čo sa v nej nachádza ako možnosť, vyjde na povrch, aby sa to božsky prejavilo. Takže toto centrum je miestom vyjadrenia, odhalenia a prejavenia skrytej vnútornej Pravdy človeka.

Sri Chinmoy, Kundalini: Sila Matky, Sri Chinmoy Centrum, 1973