Otázka: Meditujem na pupkové centrum. Myslíte, že je to rozumné?

Sri Chinmoy: Podľa prísneho hinduistického systému by sa táto čakra nemala otvárať skôr, než sa otvorí srdcové centrum. Ak sa pupkové centrum otvorí skôr ako srdce, potom doňho môže vstúpiť najnižší vitál, veľmi nečistý vitál, a môže zničiť všetky vaše duchovné možnosti.

V tomto bode vášho duchovného vývoja nie je pupkové centrum bezpečné. Je to centrum dynamiky, sily, moci a podobne. Mali by ste meditovať na svoje srdce, aby ste získali mier, lásku a radosť. Keď budete mať mier, lásku a radosť, pocítite, že mier sám je silou, láska sama je silou, radosť sama je dynamickou silou.

Ak si otvoríte pupkové centrum, v ktorom je dynamika, a ak túto dynamiku zneužijete, zmení sa na brutálnu agresiu. Pupkové centrum je aj centrom emócií. S touto emóciou sa možete rozšíriť a stať sa Nekonečnom. Ale na druhej strane, keď začnete prijímať emócie z pupkového centra, môžete sa stať obeťou pozemských pôžitkov a ľudských slabostí. Preto vám Boh nedovolí otvoriť si toto centrum. Chráni vás..

Boh nechce, aby ste zneužili dynamické vlastnosti, ktoré máte vo vnútri a v okolí svojho pupkového centra. To, čo od vás chce, je vnútorný plač po Ňom. Tento vnútorný plač nie je v pupkovom centre, ani v hrdle, v treťom oku či v korunnej čakre. Nachádza sa iba v srdci. Jediné miesto, kde môžeme plakať po Bohu, je srdce. Ak skutočne plačete po Bohu, nezáleží na tom, kde ste alebo v akej pozícii sa nachádzate, určite pocítite Božiu Prítomnosť. A keď budete cítiť Božiu Prítomnosť, pocítite, že božská energia, kundalini, je už prebudená a stúpa k najvyššiemu. Z jedného centra k druhému stúpa hore, hore, hore. Ak v sebe dokážete cítiť živú Božiu Prítomnosť, táto energia, o ktorej hovoríte, bude onedlho v nesmiernej miere vaša.

Nemôžete žiť bez Boha, ani ja nemôžem žiť bez Boha. Každý musí žiť s Bohom, ale cítiť Jeho živú Prítomnosť je niečo iné. Tí, ktorí realizovali Boha, cítia Jeho živú Prítomnosť dvadsaťštyri hodín denne. Ak budete plakať po Božej živej Prítomnosti, celá vaša bytosť, vaša vnútorná existencia aj vonkašia existencia bude zaplavená božskou dynamikou a nesmiernou energiou.

Sri Chinmoy, Kundalini: Sila Matky, Sri Chinmoy Centrum, 1973