Otázka: Je možné, že sa srdcové centrum niekedy otvorí na niekoľko sekúnd a potom sa opäť zavrie?

Sri Chinmoy: To je pravda. Niekedy sa otvorí na niekoľko sekúnd, niekoľko minút alebo na niekoľko dní, a potom sa môže znova zavrieť. Je to ako okno. Môžete nechať okno otvorené minútu, hodinu alebo niekoľko dní. Záleží na vás. Keď je ašpirácia intenzívna a my sa úplne zjednotíme so svojou dušou, toto centrum zostáva otvorené po celý čas. Ináč je otvorené minútu alebo deň, a potom sa opäť zatvorí. Ale keď je úplne otvorených všetkých šesť centier od adžňa čakry po muladharu, vtedy sa stáva veľmi zriedka, že by sa jedno centrum zatvorilo.
Sri Chinmoy, Kundalini: Sila Matky, Sri Chinmoy Centrum, 1973