Otázka: Ako môžeme poznať, že je srdcové centrum otvorené?

Sri Chinmoy: Keď sa srdcové centrum otvorí, budete cítiť nesmiernu radosť, nesmiernu lásku a nesmiernu čistotu. Prvá vec, ktorú získate, je čistota: čistota vo vás a okolo vás. Budete cítiť nekonečnú lásku, nesmiernu lásku, a táto láska bude absolútne čistá. Bude vo vás a okolo vás. Potom uvidíte vo všetkom radosť. Teraz plačete po radosti, ale príde deň, keď sa toto centrum otvorí a vy získate spontánnu radosť zo všetkého. Pozriete sa na kvet a pocítite radosť. Pozriete sa na dieťa a pocítite radosť. Pozriete sa na svet a pocítite radosť. Získate aj mier a pocit jednoty, univerzálnej jednoty. Ak sa vaše srdcové centrum úplne otvorí, počas meditácie pravdepodobne okúsite božský nektár, amritu.
Sri Chinmoy, Kundalini: Sila Matky, Sri Chinmoy Centrum, 1973