Otázka: Aký je rozdiel medzi obyčajným ľudským srdcom a duchovným srdcom alebo anahata čakrou?

Sri Chinmoy: Ľudské srdce je malý sval v hrudi, ktorý nám lekári môžu ukázať. Ale duchovné srdce je niečo, čo hľadajúci vidí, cíti a do čoho vrastá. Duchovné srdce je väčšie než najväčšie. Práve teraz je pre nás Nekonečnosť len hmlistou predstavou. Ale keď objavíme svoje duchovné srdce, Nekonečnosť už pre nás nie je predstavou, je to skutočnosť.

Vesmír, univerzálne Vedomie, večné Vedomie, nekonečné Vedomie – to všetko je v duchovnom srdci. Na jednej strane, v duchovnom srdci sídli Božskosť, Nesmrteľnosť, Večnosť a Nekonečnosť, na druhej strane srdce všetko prekonáva.

Duchovné srdce je tu v hrudi, tu na čele, všade. Pretože je nekonečné, prestupuje celým vesmírom. Boh je všemocný, nie pretože je väčší než najväčší, ale pretože v tomto okamihu je najmenším a najbezvýznamnejším mravcom, a v nasledujúcom okamihu môže byť nekonečne rozsiahlejší ako oceán. Nazývame ho Bohom práve preto, že môže byť všetkým, čím chce byť: väčším než najväčším alebo menším než najmenším. Aj duchovné srdce má rovnakú schopnosť. Hoci je nekonečné, večné a nesmrteľné, ľahko môže prebývať vo fyzickom srdci. Na druhej strane, má schopnosť zobrať fyzické srdce do svojej Rozsiahlosti, do svojej Nekonečnosti, do svojej Večnosti.

V jednom okamihu sa Nekonečné oddelí od konečného, v ďalšom okamihu pozve konečné do seba a úplne sa s ním zjednotí. V duchovnom živote nielen kvapka vody môže vstúpiť do oceánu, ale aj oceán má schopnosť vstúpiť do malej kvapky

Sri Chinmoy, Kundalini: Sila Matky, Sri Chinmoy Centrum, 1973