Otázka: Raz, keď ste meditovali, všimol som si, že ste sa najprv dotkli svojho tretieho oka a potom srdcového centra. Čo to znamená?

Sri Chinmoy: Tretie oko je centrum vízie. Najprv sa chceme tešiť z vízie blaženosti. Potom, keď zažijeme blaženosť, musíme ju niekam umiestniť, aby sme ju mohli stále používať. A tým miestom je srdce.
Sri Chinmoy, Kundalini: Sila Matky, Sri Chinmoy Centrum, 1973