Časť 1. — Prednášky, príbehy

KMP 2-11. Sri Chinmoy bol vo februári a v marci 1973 pozvaný Dr. Jamesom Carsem, vedúcim Katedry náboženských štúdií Univerzity v New Yorku, aby tam mal sériu prednášok o kundalini joge. Nasledujúce štyri kapitoly sú ich prepisom.

Kundalini joga – Sila Matky3

Chceme nasledovať cestu kundalini jogy? Potom nesmieme spať. Nesmieme spať vo svete temnoty a noci. Svet temnoty oslabuje náš vnútorný potenciál. Svet noci ničí naše vonkajšie schopnosti. Keď je náš vnútorný potenciál oslabený, náš život sa stane nešťastným. Keď sú naše vonkajšie schopnosti zničené, náš život sa stane neznesiteľným. Kde môže náš vnútorný potenciál bezpečne rásť? Náš vnútorný potenciál môže bezpečne rásť iba v srdci Matkinej Sily, kundalini. Kde môžu byť naše vonkajšie schopnosti účinné? Naše vonkajšie schopnosti môžu byť účinné iba vtedy, keď sme pri nohách Matkinej Sily, kundalini. Chceme nasledovať cestu kundalini jogy? Potom musíme mať nezlomnú vôľu. Musíme byť statoční vo svete neznalosti a nevedomia. Neznalosť nás robí bezmocnými a zbytočnými. Keď sa cítime zbytoční, Matkina Sila v nás sa cíti bezmocná. Keď sa cítime bezmocní, Matkina Sila nás neúnavne povzbudzuje, inšpiruje a osvecuje vďaka Svojmu nekonečnému Súcitu. Chceme nasledovať cestu kundalini jogy? Potom musíme milovať. Musíme milovať Matku v sebe, milovať Matku pred sebou a milovať Matku okolo seba. Matka v nás je dušeplná. Matka pred nami je krásna. Matka okolo nás je mocná. Potrebujeme Matku Duše, aby hrala kozmickú Hru Života. Potrebujeme Matku Krásy, aby spievala kozmickú Pieseň Života. Potrebujeme Matku Sily, aby tancovala kozmický Tanec Života. Hra Života nám dáva energiu. Pieseň Života nás osvecuje. Tanec života nás robí nesmrteľnými. Naša energia patrí svetu, aby ju použil. Naše osvietenie patrí svetu, aby ho oslávil. Naša nesmrteľnosť patrí svetu, aby si ju cenil. Chceme nasledovať cestu kundalini jogy? Potom Sila musí byť na prvom mieste aj na poslednom mieste v našom živote. Keď je božská Sila našou prvou voľbou, opustí nás strach. Keď je božská Sila našou poslednou voľbou, opustia nás pochybnosti. Keď nás opustí strach, staneme sa tým, čím sme chceli byť: božskými bojovníkmi. Keď nás opustia pochybnosti, staneme sa tým, čím sme pôvodne boli: Univerzálnym Ja. Chceme nasledovať cestu kundalini jogy? Potom musíme cítiť, že každá sekunda nášho života je taká dôležitá ako celý rok. A musíme si uvedomiť, že každý rok je naplnený toľkými príležitosťami, koľko je v ňom sekúnd. Každá sekunda nás nesie buď k realizácii alebo ku sklamaniu. Každý rok nás nesie buď k transcendentálnej pravde alebo k priepastnej lži. Pravda nám hovorí, že sme vybranými deťmi Boha. Potrebujeme Boha, aby sme dosiahli to Najvyššie a Boh nás potrebuje, aby sme prejavili to Najvyššie. Klam nám hovorí, že sme nástrojmi smrti a že smrť nás veľmi potrebuje. Transcendentálna Pravda nás volá. Priepastný klam nás desí. Keď nás transcendentálna Pravda volá, cítime, že nie sme ničím iným ako Najvyšším. Keď nás priepastný klam desí, cítime, že sme večnými otrokmi neznalosti, nevedomia a smrti. Chceme nasledovať cestu kundalini jogy? Potom potrebujeme čistotu v myšlienkach a čistotu v činoch. Čistými myšlienkami staviame najsilnejší a najväčší palác lásky a naplnenia. Nečistými myšlienkami najpevnejší a najväčší palác lásky a naplnenia rúcame a ničíme. Keď cítime, že pochádzame z Boha a existujeme pre Boha, vytvárame čisté a božské myšlienky. Keď cítime, že pochádzame z nepoznateľnej nevedomosti a existujeme pre známu a neznámu nevedomosť, vytvárame nečisté a nebožské myšlienky. S čistými činmi sa stávame ochrancami života ašpirujúceho sveta. S nečistými činmi sa stávame ničiteľmi života celého sveta. Chceme nasledovať cestu kundalini jogy? Potom by sme mali vedieť, že našou podstatou je sila Blaženosti Neba a našou existenciou je sila Mieru pre zem. So silou Blaženosti začíname. So silou Mieru končíme.


KMP 2. Kundalini joga, prvá prednáška, 14. februára 1973.

Sri Chinmoy, Kundalini: Sila Matky, Sri Chinmoy Centrum, 1973