Predslov autora: Materský aspekt božského1


Boh je pre nás Matkou aj Otcom, je mužský i ženský. Sila kundalini je sila Najvyššej Bohyne, sila Materského aspektu Božského. Niekedy sa Matka chce hrať so svojimi deťmi, ktoré rady pozorujú jej Silu. Niekedy sa s nimi hrá rôzne hry, aby videla silu svojich detí. Vtedy zostúpi na ich úroveň, aby im ukázala, koľko schopností a sily môžu získať, ak sa budú pekne správať, ak budú dobré. Deti sú očarené, sú fascinované. Cítia: „Matka je taká silná. Matka je taká mocná.“ Matka musí zostúpiť hlboko dole, aby ukázala Svoju Silu kundalini. Predvedie nejaké zázraky a deti sa chcú naučiť, ako sa to robí. Matka povie: „Dobre, ale najprv sa naučte túto hru.“ Potom im ukáže Svoju najvyššiu Silu, najvyššie Vedomie. Deti sú v úžase. Povedia si: „Ach, takáto je Matka!“ Potom sa začnú cvičiť v láske, oddanosti a odovzdanosti. Keď uvidia Matku v Jej najvyššej Podobe, ktorá je Jej skutočnou Podobou, uvedomia si, že sila kundalini nie je ničím. Je to ako hra s malým plameňom alebo s ohňom. Kundalini sila je sila, to je pravda, ale má v sebe obrovský nepokoj. Kundalini sila sa väčšinou správa ako opica, jej vlastnosťou je nepokoj. Ale skutočná duchovná sila, Sila najvyššej Matky z najvyššej úrovne, nie je nepokojná. Keď používame duchovnú silu a ponúkame mier, je to skutočný mier. Aj keď použijeme silu kundalini na správny účel, nebudeme schopní ponúknuť nekonečný Mier, nekonečnú Blaženosť či nekonečné Svetlo. Nezáleží na tom, koľko zázrakov predvedieme, ten, kto ich uvidí, bude potešený iba päť minút a potom bude žiarliť, pretože on to nedokáže. Keď mu nabudúce túto silu neukážeme, nahnevá sa a začne pochybovať. Pomyslí si, že máme len obmedzené schopnosti, že dokážeme robiť zázraky len občas. Sila kundalini dokáže robiť všetky možné zázraky, ale pokiaľ ide o pozdvihnutie vedomia človeka, nebude schopná jeho vedomie pozdvihnúť ani o kúsok. Na to potrebujeme duchovnú silu – silu, ktorá pochádza od najvyššej Bohyne na Jej najvyššej úrovni.


KMP 1. Tento predslov autora, bol pridaný v roku 1974, v 2. vydaní knihy.

Sri Chinmoy, Kundalini: Sila Matky, Sri Chinmoy Centrum, 1973