32.

Idem von, aby som povedal:
„Bože, kde si?“

Vchádzam dnu, aby som povedal:
„Bože, vezmi si ma!“