33.

Keď idem von,
moja myseľ provokuje.

Keď vchádzam dnu,
moje srdce vzýva.