Idem von, vchádzam dnu, časť 1

Návrat na bsah

1.

Keď idem von,
nie som nikde.

Keď vchádzam dnu,
som všade.

2.

Idem von,
aby som školil svoju myseľ.

Vchádzam dnu,
aby som školil svoje srdce.

3.

Idem von,
aby som si kúpil to,
čo tu zanechám
bláznivo.

Vchádzam dnu,
aby som sa znovu prihlásil k tomu,
čím som
večne.

4.

Idem von,
aby som nakŕmil svoju zvedavú myseľ
a zvedavé oči.

Vchádzam dnu,
aby som nakŕmil svoju božskú dušu
a čisté srdce.

5.

Von idem,
aby som bláznivo vynachádzal.

Dnu vchádzam,
aby som múdro objavoval.

6.

Idem von,
aby som zmeral božskosť Prírody.

Vchádzam dnu,
aby som ocenil podstatu Božskosti.

7.

Keď idem von,
moja cesta smeruje k hluku.

Keď vchádzam dnu,
môj cieľ smeruje k tichu.

8.

Keď idem von,
dostávam nové meno:
Očakávanie radosti.

Keď vchádzam dnu,
znovu získavam svoje staré meno:
Vytvorenie mieru.

9.

Keď idem von,
pokúšam sa nájsť Boha.

Keď vchádzam dnu,
Boh mi hovorí:
„Spútaj Ma, Moje dieťa,
ešte raz.“

10.

Keď idem von,
potrebujem, čo nachádzam.

Keď vchádzam dnu,
nachádzam, čo potrebujem.

11.

Keď idem von,
míňam peniaze.

Keď vchádzam dnu,
pijem med.

12.

Idem von,
aby som sledoval výskumy svojej mysle.

Vchádzam dnu,
aby som spieval vzývanie svojho srdca.

13.

Pyšne idem von,
len aby som povedal, čo dokážem.

Pokojne vchádzam dnu,
len aby som pocítil, čím som.

14.

Tesárov ľudský syn ma žiada,
aby som išiel von.

Boží božský syn ma žiada,
aby som vošiel dnu.

15.

Buď odvážnou mysľou,
keď ideš von.

Buď čistým srdcom,
keď vchádzaš dnu.

16.

Keď idem von,
večeriam s tým, čo poznám.

Keď vchádzam dnu,
túžim po Nepoznanom.

17.

Idem von,
aby som videl Božiu Tvár.

Vchádzam dnu,
aby som sa stal Božím Srdcom.

18.

Keď idem von,
vidím prúd.

Keď vchádzam dnu,
stávam sa plameňom.

19.

Keď idem von,
Boh mi hovorí:
„Moje dieťa, zabávaj sa.“

Keď vchádzam dnu,
Boh mi hovorí:
„Moje dieťa,
teš sa zo Mňa.“

20.

Keď idem von,
stávam sa šialeným slonom.

Keď vchádzam dnu,
stávam sa veselým jeleňom.

21.

Keď idem von,
štartujem motor svojej mysle.

Keď vchádzam dnu,
plávam v člne svojho srdca.

22.

Aby som videl Boha - Silu,
idem von.

Aby som cítil Boha - Mier,
vchádzam dnu.

23.

Kolumbus išiel von
a objavil Nový svet:
Ameriku.

Ja som vošiel dnu
a objavil som svoj starý svet:
svoj Zdroj, svojho Boha.

24.

Idem von,
aby som dostal, čo chcem.

Vchádzam dnu,
aby som cítil, čo potrebujem.

25.

Keď idem von,
prekvapujem ostatných
a oni prekvapujú mňa.

Keď vchádzam dnu,
Boh a ja navzájom prekvapujeme
jeden druhého.

26.

Idem von,
aby som počul to,
čo svet má povedať.

Vchádzam dnu
len preto, aby som videl,
že Boh čaká na to,
aby počul o mne.

27.

Idem von
a zmenšujem svoju silu peňazí.

Vchádzam dnu
a zväčšujem svoju silu srdca.

28.

Idem von,
aby som videl rozľahlosť sveta.

Vchádzam dnu,
aby som videl Nekonečnosť vesmíru.

29.

Idem von,
aby som videl silu veľkosti.

Vchádzam dnu,
aby som cítil lásku dobroty.

30.

Idem von,
aby som si kúpil svet.

Vchádzam dnu,
aby som miloval svet.

31.

Idem von náhlivo,
aby som sa učil.

Vchádzam dnu múdro,
aby som sa odnaučil.

32.

Idem von, aby som povedal:
„Bože, kde si?“

Vchádzam dnu, aby som povedal:
„Bože, vezmi si ma!“

33.

Keď idem von,
moja myseľ provokuje.

Keď vchádzam dnu,
moje srdce vzýva.

Preklady tejto stránky: Czech , Spanish
Táto séria kníh môže byť citovaná pomocou kľúča goc-1