31.

Idem von náhlivo,
aby som sa učil.

Vchádzam dnu múdro,
aby som sa odnaučil.