„Rešpektujem všetky viery“

Raisa Maximovna Gorbačovová, ó, sestra Sovietskeho zväzu, vaše mocné prehlásenie znie:

Som ateistka, ale poznám cirkev a rešpektujem všetky viery. Je to napokon osobná vec. Verím v prirodzené dobro ľudí a pevne verím, že nikto nechce vojnu.

Ten, kto rešpektuje všetky viery, je najväčší hľadajúci. Veriť v prirodzené dobro ľudí je samo o sebe veľký úspech. Každá ľudská bytosť niečomu verí. Bez viery človek nemôže žiť. Veríte v dobro všetkých ľudských bytostí. Pre nás je tou istou vecou Boh, pretože Boh je samá Dobrota. Preto veríte v Boha. Teraz nám prichádza na pomoc prezident Gorbačov s istotou kráča dopredu, dovnútra a dohora, aby pozdvihol vedomie ľudstva. Presvedčivo hovorí:

Nech každý žije podľa svojho presvedčenia a uctieva svojho Boha.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Gorbačov: Univerzálny kľúč od srdca sveta.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Madal Bal v roku 2002.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Gorbačov: Univerzálny kľúč od srdca sveta, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »