„Hlasujem za toho“

Hlasujem za toho, ktorého myseľ je svetlom spravodlivosti. Hlasujem za toho, ktorého srdce je výškou súcitu. Hlasujem za toho, ktorého život je blaženosťou zasvätenia. Kto je to? Kto iný, ako môj manžel a partner?