Gorbačov: Univerzálny kľúč od srdca sveta

Návrat na bsah

Časť I — Dušeplné pocty

1.

Ste najviac milovaný
    z mála vyvolených,
ktorí sú ovenčení Bohom – Otcom v Nebi
    a Bohom – Matkou na Zemi
za vaše nanajvýš výnimočné príspevky
    k premene tváre a osudu
    trpiaceho spoločenstva sveta.

2.

Ste všetko prevyšujúcim vrcholom
    svojej duše.
Ste vesmírnymi dverami
    svojho srdca.
Ste neporaziteľnou odvahou
    svojej mysle.
Ste bezsennou obeťou
    svojho života.

3.

Dve nemecké krajiny vyliali
    svoje prúdiace slzy
    a zaslepujúci strach
do vášho nesmierneho srdca jednoty.

4.

Ste najväčším optimistom.
Dosť často riskujete prehru.
    Ale váš vnútorný Kormidelník
vám každý deň pomáha získať zástavu víťazstva
    na bojisku života.

5.

Niekedy príde čas,
    keď všetkých zúfalo potrebujete.
Ale prídu všetci?
    Bohužiaľ, nie.


Prichádza len vaša dôvera.
    Prichádza do popredia,
sprevádza vás a vedie
    k Zlatému pobrežiu.

6.

Nie jednu, ale mnoho
    veľmi významných vecí
sa od vás učia
    všetky ľudské bytosti.


Vymenujme len zopár:
Nikdy nie je neskoro
    urobiť správnu vec;
nikdy nie je neskoro
    byť dobrým človekom;
nikdy nie je neskoro
    na premenu mysle,
    na uspokojenie srdca
    a na zdokonalenie ľudského života.

7.

Vaša myseľ nikdy netrpí
stratou odhodlania.


    Vaše srdce odmieta počúvať
šepot noci zlyhania.


    Váš život nikdy neupadá
do hlbokej priepasti sebaľutovania.

8.

Hlad po mieri
je vaše vnútorné meno.
    Služobník mieru
je vaše vonkajšie meno.

9.

Hovoríte každému, každučkému
    obyvateľovi sveta,
že to, čo zúfalo potrebujeme,
    je vnútorná milosť
a nie bezhraničný priestor.

10.

V Božom telefónnom zozname
    najvyššieho uspokojenia
je vaša výška súcitu
    a svetlo spravodlivosti
na prvom mieste.

11.

Ste najvyšším pilierom
    premeny Zeme.
Ste najjasnejším svetlom
    prejavenia Neba.

12.

Plačúce srdce ľudstva
    vás zúfalo potrebuje.
Usmievajúce sa oko neba
    vás hrdo požehnáva.

13.

Každý deň
sa plavíte na lodi svojej sebadôvery
    po rieke svojho života.

14.

Každý deň
srdce šprintéra - hľadajúceho vo vás
    rýchlo a veľkolepo
prekračuje cieľovú čiaru blaženosti.

15.

Každý deň
hovoríte svetu:
„Keď príde na sebadávanie,
    nikdy neváhajte!“

16.

Každý deň
hovoríte svetu ,
    že dôvera kvitne
len v záhrade jednoty.

17.

Každý deň
vás vaši odporcovia
nemilosrdne kritizujú.
    Viete prečo?
Pretože ich život nádeje a pokroku
sa prakticky zastavil.

18.

Každý deň
vás vlastný dáždnik viery
    zachraňuje
pred sprchou jedu pochybností
    vašich nepriateľov.

19.

Každý deň
horolezec ašpirácie Zeme
    vo vás putuje
k nezmapovanému obzoru.

20.

Každý deň
vaše svetlo múdrosti horského vrcholu
osvieťuje všetky kúty
    sveta.

21.

Každý deň
spytujúci sa svet
    vás chce mať nablízku
pre vaše dokonalé odpovede
    na jeho nespočetné problémy.

22.

Každý deň
vaša žiarivá duša
    dychtí ochrániť svet
pred ostrou dýkou zúfalstva,
    a tiež rozohnať
najhustejšiu hmlu nevedomosti sveta.

23.

Každý deň vo vnútornom svete
ste priekopníkom v budovaní svetovej spoločnosti
    a vo vonkajšom svete
ste najpresvedčivejším podporovateľom spokojnosti.

24.

Každý deň
vôňa piesne vášho srdca
nenapodobiteľne osvieťuje ľudskú myseľ
    inšpiruje srdce ľudstva
    a napĺňa život ľudstva.

25.

Nie je ani jediný deň
kedy sa zlodej negativity
nesnaží ukradnúť
vašu úprimnú a čistú radosť.

26.

To, čo každá, každučká ľudská bytosť
    na Zemi potrebuje
je dúhové srdce, naplnené dôverou,
    ako je vaše.

27.

Ste večným nesmiernym pokojom
    svojho srdca.
Preto vám búrky sklamania
    nemôžu zabrániť,
aby ste viedli loď svojho života
    k Zlatému pobrežiu Druhého brehu.

28.

Posvätnosť
vášho bezsenného sľubu ochoty
priniesť nový svet,
    svet dávno zabudnutej dôvery,
je jedinečným darom z vysokého Neba ľudstvu
    cez vás.

29.

Zničené nádeje minulých generácií
vymazávate
    z tabuliek
ľudských myslí.


Nádej krásy,
    prísľub povinnosti,
    naplnenie božskosti
súčasne stelesňujte aj odhaľujete
    celému svetu.

30.

Hovoríte svetu,
    aby sa nikdy nevzdával.
Premena ľudskej mysle
    sa určite uskutočňuje —
pomaly, isto a neomylne.
Vaše súcitné oko a súcitné srdce
    sú toho žiarivými svedkami.

31.

Sú dvaja nikdy nezlyhávajúci
    dobrodincovia ľudstva:
svetlo múdrosti vašej mysle
a výška jednoty vášho srdca.

32.

Najvybranejší tanečník vo vás
    veľmi jemne tancuje
zložitý tanec diplomacie.

33.

Hovoríte celému svetu,
    že nie je žiadna zívajúca priepasť
medzi ochotou mysle
    a schopnosťou srdca.

34.

Vo vašom vonkajšom živote
    ste vskutku gigantickým krokom
vo vývoji
    Bytia — Vedomia — Blaženosti.

35.

Tajne a posvätne
ste zotreli nevysychajúce slzy
    dvoch nemeckých svetov.


Ste jednotlivcom-pestovateľom osudu,
ktorý zbiera obrovskú úrodu
    pre spoločný svet.

36.

Veľmi krásne ste ukázali
    tímovú spoluprácu
medzi mysľou, hľadajúcou pravdu
a srdcom, prejavujúcim lásku.

37.

Učíte svet,
    ako sa rozlúčiť
s nekonečnými vzdychmi mysle
    a mučivými vzlykmi srdca.

38.

Ste plačom ašpirácie a nádeje
    vnútorného sveta.
Ste úsmevom naplnenia a prísľubu
    vonkajšieho sveta.

39.

Vaše srdce kolíše
    ašpiráciu.
Vaša myseľ kolíše
    odhodlanie.
Váš život kolíše
    prejavenie.

40.

Premenili ste
najmenšie nádeje ľudstva
na najširšie obzory božskosti.

41.

Vaša myseľ je vždy otvorená novým myšlienkam,
vaše srdce novým ideálom
a váš život novým cieľom.
Najvýznamnejší
    zo všetkých vašich cieľov
je svetový domov jednoty srdca.

42.

Semienka vnútornej tichej trpezlivosti vášho srdca
utíšili vonkajší hluk pýchy
    mnohých svetových osobností.
Samozrejme,
ich porážka nie je pokorením,
ale osvietením —
nielen pre nich,
    ale pre všetky národy.

43.

Hovoríte svetu:
Pokrok, pokrok, pokrok!
Pokrok vo vnútri, pokrok vonku.
Takýto pokrok nie je a nemôže byť
    väzňom času.

44.

Najvyšší kormidelník
    Sovietskeho zväzu
prichádza po špičkách a šepká:
    Perestrojka –
vidieť svet s novou mysľou,
byť svetom s novým srdcom,
slúžiť svetu s novým dychom.

45.

Ešte v mladom veku
ste začali štartovať
    raketu svojej ašpirácie;
začali ste objavovať
    hranice skutočnosti vašej vízie.

46.

Hovoríte svetu,
    že tak ako ľudská myseľ
zvyčajne vyrába problémy,
    práve tak božské srdce
rieši problémy.

47.

Berlínsky múr spadol:
Vaše súcitné srdce
    bolo príčinou;
nemecký úsmev
    bol následkom.

48.

Ticho večnosti:
    tým je skutočne
Vaše ašpirujúce srdce.


Zvuk nekonečnosti:
    tým je skutočne
Váš zasvätený život.

49.

Máte len jednu jednoduchú
    a spontánnu otázku:
Ó, svet môjho srdca a duše,
uspokojuješ svoje potreby,
alebo uspokojuješ svoju nenásytnosť?

50.

Vo vnútri
kvet ašpirácie vyrastá
v každej vašej myšlienke.
    Navonok
vôňa zasvätenia sa šíri
v každom vašom čine.

51.

Schopnosť premeny sveta
spočíva v stúpajúcom plači srdca
    každej ľudskej bytosti.
Skutočne, vy ste žiarivým príkladom.

52.

Vaše súcitné srdce
sa skláňa k porazenému
    aby ho utešilo
a potom ho skoro, veľmi skoro
    velebilo.

53.

Neochvejná úprimnosť
nie je na dennom poriadku.
Preto je ťažké
    pre každého človeka
plávať spolu s vami
    v prúde vašich myšlienok
    oplývajúcich úprimnosťou.

54.

Rýchlo myslíte.
    Rýchlejšie konáte.
    Najrýchlejšie sa stávate.
Preto nikdy nie ste
    napádaný a zmietaný
vlnami sebapochybnosti.

55.

Usmievajúc sa dotýkate
    hlavy nemožného.
Pozorne cítite
    srdce nemožného.
Mocne premieňate
    život nemožného
    na život určite praktického.

56.

Znova a znova zdvíhate
zástavu víťazstva mieru,
dokonca aj v beznádejne nezmieriteľných
    hodinách nepriateľstva.

57.

Bezvýhradne tešíte
vnútorný svet ašpirácie.
    Preto vás nakoniec
vonkajší svet oddanosti
milujúco a zbožňujúco prijme.

58.

Vo vnútornom svete
    vaším Pánom je
Boh — Výška Súcitu.

Vo vonkajšom svete
    vaším Pánom je
Boh — Svetlo Spravodlivosti.

59.

Boli ste tým,
kto bezsenne trpí
neprestajným plačom Večnosti.
    A teraz ste tým,
kto nesmierne rozdáva
úsmev Slobody.

60.

Milovník jednoty vo vás
hovorí občanom sveta,
    že ľahostajnosť odoberá
    a kritika rozdeľuje,
    ale záujem pridáva
    a sebadávanie znásobuje.

61.

Zemetrasenie nevedomosti
je nielen neprestajné,
ale aj nanajvýš
    nebezpečné.
Ako ho zastaviť?

S dôverou sa objavujete
s nasledujúcim riešením:
    odteraz budeme žiť
vo svojom láskou a súcitom zaplavenom
    hniezde srdca
a nie vo svojom rozdeľovaním a podozrievaním otrávenom
    paláci mysle.

62.

Beda, kým vy chcete odstrániť
    brnenie ničenia,
niektoré krajiny ťaží
    brnenie podozrievania.

63.

Vaša myseľ
inšpiruje svet
aby neprestajne bežal
maratón ochoty.


    Vaše srdce
inšpiruje svet,
aby neprestajne bežal
maratón záujmu.


    Váš život
inšpiruje svet,
aby neprestajne bežal
maratón vzájomnej závislosti.

64.

Ľahostajnosť je začiatkom
    vnútornej vojny.
Podozrievanie je začiatkom
    vonkajšej vojny.

Svojou mysľou, zaplavenou múdrosťou
a srdcom, zaplaveným súcitom,
posielate vnútornú vojnu
    a vonkajšiu vojnu
    do vyhnanstva.

65.

Skôr, než ste sa stali
kormidelníkom lode svetového mieru,
    tento náš svet
sa prepadal hlbšie a hlbšie do zúfalstva.
    A teraz, čo vidíme?
Veľmi mocný tanec svetla a nádeje!
    Nech žije, nech dlho žije
najmilšie dieťa Stavropolu!

Časť II — Ste svetlom múdrosti svojho srdca

„Moje srdce je vo vašich srdciach“

Moje srdce je vo vašich srdciach. Môj život je vo vašich životoch. Vidíte vo mne svoju vlastnú rastúcu istotu a koniec noci rozdelenia. Ja vidím vo vás svoje vzlietajúce naplnenie a a dokonalosť plnosti našej jednoty.

1.

"Nemám vysokú mienku o človeku, ktorý dnes nie je múdrejší, ako bol včera."
  — Abraham Lincoln

Podobne, milovník dokonalosti v múdrom prezidentovi Gorbačovovi hovorí: „Dajme tomu, že sme sa dopustili chýb. No a čo? Je lepšie ich napraviť, než sedieť a čakať.“
"Nezničím svojich nepriateľov tým , že si z nich urobím priateľov?"
  — Abraham Lincoln

Prezident Gorbačov osvieťuje svojich protivníkov namiesto toho, aby ich zničil. Svojím nenapodobniteľným spôsobom on a jeho priatelia, starí aj noví, kráčajú, pochodujú a bežia k rovnakému cieľu : domovu jednoty a mieru.

Dvaja velikáni

Dvaja velikáni: Mohandas Karamchand Gandhi z Indie a Michail Sergejevič Gorbačov z Ruska.

Bojovník za slobodu Mahatma Gandhi učí: „Ten, kto je slabý, nikdy nedokáže odpustiť. Odpustenie je vlastnosťou silných.“

Veľa svetových osobností počas mnohých rokov nemilosrdne kritizovalo prezidenta Gorbačova. Svojou nezlomnou mysľou a súcitným srdcom im najvyšší kormidelník Sovietskeho zväzu s úsmevom odpustil. Pomaly a vytrvalo rozkvitá mierový život harmónie v záhrade srdca Matky Zeme.

Ideál komunizmu

Ideálom komunizmu je pracovať podľa svojich schopností a prijímať podľa svojich potrieb. Môže sa niečo vyrovnať tejto teórii? Védski mudrci dávnej minulosti mali takúto neprekonateľnú víziu svetovej harmónie, svetového mieru a naplnenia sveta.

Teória je jedna vec, ale prax môže byť úplne odlišná. Je to prax, ktorá ovplyvňuje ľudský život. Beda, beda, Stalinove praktiky zničili krásu a vôňu kvetu komunizmu. Ale prezident Gorbačov nám pripomína svojím priamym a vecným výrokom, že samotná idea komunizmu nie je niečo, čoho by sme sa mali obávať, alebo čo by sme mali nenávidieť:

"Som komunista. Som si istý, že vás táto odpoveď príliš nenadchne, ale nemala by vás ani vystrašiť. Je to celkom normálne."

2.

Niektorí vás obviňujú, pretože nechcete, aby zostali tam, kde sú: v temných jaskyniach. Iní Vás obviňujú za to, že ste im z celého srdca nepomáhali bežať ich najväčšou vysnenou rýchlosťou.

Tých, ktorí sa nechcú pohnúť ani o kúsok, naliehavo žiadate, aby sa pohli dopredu a kúpali sa v kráse a čistote úsvitu zajtrajška. Tých, ktorí sú viac než dychtiví, ale nemajú schopnosť bežať najrýchlejšie po ceste svetového pokroku, súcitne a mocne napomínate, aby sa prestali oddávať nezmyselným predstavám.

3.

Nebojácne ste zápasili s neochotou svojich neoblomných protivníkov. Na našu veľkú radosť a uspokojenie, ich pochybujúce mysle sa vytrácajú. Samozrejme, že vaše veľkodušné srdce im pomôže, aby ich poľutovaniahodné omyly upadli do zabudnutia. A potom zavládne osvieťujúce porozumenie a pocit spolupatričnosti.

4.

Každý jednotlivec chce byť pánom. Hovoríte im, že je jednoduchý spôsob, ako dosiahnuť tento cieľ - zdvojnásobiť a viacej znásobiť plač ašpirácie ich srdca a úsmev zasvätenia ich života.

Vaše srdce inšpirácie utešuje tých, ktorí sú v núdzi skôr než najskôr. Tým, ktorí padli, hovoríte, že už viacej nemusia padnúť. Tým, ktorí boli odstrkovaní, hovoríte, že už viac nebudú odstrkovaní. Tým, ktorí nemajú oči, hovoríte, že už viac nemusia byť nevidomí. Hovoríte všetkým ľuďom, že čistota ich ašpirácie, povinnosť ich zasvätenia a rozkvet ich uspokojenia nepochybne navzájom súvisia.

5.

Nanešťastie, niektoré svetové osobnosti sa stále chcú tešiť z nadvlády svojich jadrových zbraní vo veku, ktorý sníva o mieri. A čo chcete vy? Chcete úprimne, bezsenne a okamžite neomylný a úplný koniec pretekov v zbrojení.

6.

Dvere môjho srdca sú otvorené dokorán. Ó, občania sveta, vstúpte a považujte ma za svojho vlastného. Som pre vás, bezsenne pre vás.

Část III — Raisa Maximovna Gorbačovová

Raisa, ó, kráľovná dúhy

Raisa, ó, dúhová kráľovná
    svetla kultúry,
rozdávajúca múdrosť duše
    najväčšej výšky.

Skutočne, hromový rev
    a vôňa kvetov,
záplava svetla
    bez nevedomosti.

Semienko Ruska, Raisa,
    strom vesmíru,
snehobiela láskavosť, jednota
    a plnosť slobody.

Moje sovietske sestry

Moje sovietske sestry,
poďte dopredu!
neskrývajte sa, neskrývajte,
bežte k pobrežiu!

Nezaostávajte!
Nezaostávajte!
Poklady v nás
svet musí nájsť.

Nie pred sebou, nie za sebou

Nie pred sebou, nie za sebou,
ale vždy bok po boku
sa vy dvaja tešíte z jednoty
a končíte cestu naplnenia.

Prvá

Prvá
    v svetle inšpirácie
    prezidenta.
   
Prvá
    vo výške ašpirácie
    s prezidentom.
   
Prvá
    v sile povzbudzovania
    prezidenta.
   
Prvá
    v blaženosti naplnenia
    s prezidentom.
   
Prvá
    ruské dieťa,
    obdivované, zbožňované a milované
    zo všetkých štyroch strán
    sveta.

„Rešpektujem všetky viery“

Raisa Maximovna Gorbačovová, ó, sestra Sovietskeho zväzu, vaše mocné prehlásenie znie:
"Som ateistka, ale poznám cirkev a rešpektujem všetky viery. Je to napokon osobná vec. Verím v prirodzené dobro ľudí a pevne verím, že nikto nechce vojnu."

Ten, kto rešpektuje všetky viery, je najväčší hľadajúci. Veriť v prirodzené dobro ľudí je samo o sebe veľký úspech. Každá ľudská bytosť niečomu verí. Bez viery človek nemôže žiť. Veríte v dobro všetkých ľudských bytostí. Pre nás je tou istou vecou Boh, pretože Boh je samá Dobrota. Preto veríte v Boha.
Teraz nám prichádza na pomoc prezident Gorbačov s istotou kráča dopredu, dovnútra a dohora, aby pozdvihol vedomie ľudstva. Presvedčivo hovorí:
"Nech každý žije podľa svojho presvedčenia a uctieva svojho Boha."

„Hlasujem za toho“

Hlasujem za toho, ktorého myseľ je svetlom spravodlivosti. Hlasujem za toho, ktorého srdce je výškou súcitu. Hlasujem za toho, ktorého život je blaženosťou zasvätenia. Kto je to? Kto iný, ako môj manžel a partner?

Nesmierne súcitné srdce

Toho, kto nevýslovne trpí ničivým zemetrasením, utešuje nesmierne súcitné srdce.

„To je to, čo by sme mali robiť.“

Počas prehliadky výstavy reštaurovaných hodiniek a hodín v Ženeve v roku 1985, Raisa Gorbačovová poznamenala: „To je to, čo by sme mali robiť – opravovať veci namiesto toho, aby sme ich ničili.“

Svojou osvietenou mysľou a súcitným srdcom učíte svet, ako plávať v mori svetla múdrosti.

Časť IV — Prvé stretnutie

1.

Počas svojho prvého stretnutia s autorom tejto knihy mu prezident Gorbačov srdečne povedal: „Toľko som o vás a o vašej práci počul. Musíme pracovať spolu pre svetový mier.“ Toto stretnutie sa odohralo 29. mája 1990 v rezidencii kanadského Generálneho guvernéra v Ottave.

Sri Chinmoy ponúka svoju najhlbšiu vďačnosť prezidentovi Gorbačovovi, keď hovorí: „Ste univerzálnym kľúčom k srdcu sveta. Oslobodili ste svet od noci spútanosti a priniesli ste do popredia vnútornú slobodu, ktorú všetci tak zúfalo potrebujeme. Predtým boli ľudia v temnote a vy ste im teraz priniesli svetlo.“

Sri Chinmoy číta slová piesne, ktorú zložil pre prezidenta Gorbačova. Na zadnej strane obálky je fotografia prezidenta s jeho manželkou, ktorú si prezident neskôr všimol a mal z toho  veľkú radosť. V pozadí je tlmočník prezidenta Gorbačova.

Počas toho istého stretnutia odovzdal Rabindra David Hamilton, žiak Sri Chinmoya, prezidentovi Gorbačovovi knihu listov od kanadských osobností, ktorí vyjadrili najhlbšie ocenenie práce sovietskeho vodcu pre svetový mier.

„Ó, univerzálny kľúč k srdcu sveta „

Nasledujúce slová sú prepisom magnetofónovej nahrávky úvodu k  piesňam, venovaným prezidentovi Gorbačovovi, ktoré mu boli doručené večer po prvom strenutí s ich autorom.

29. mája 1990

Vážený prezident Gorbačov,

ó, univerzálny kľúč k srdcu sveta, dnes večer ste zahrnuli mňa a mojich dvoch kanadských žiakov a priateľov svojou žehnajúcou láskavosťou, súcitom a jednotou. Preto sú naše srdcia naplnené vďačnosťou k vám.

So svojím dušeplným srdcom vďačnosti vám ponúkam tieto piesne. Text prvej piesne som napísal ja, ostatné sú vaše významné výroky.

Vážený prezident, vaše súcitné a láskavé srdce si uchovám s veľkou oddanosťou.Skutočne, tak, ako som to napísal vo svojej piesni: „Gorbačov, Gorbačov, všade rozkvitnutý strom mieru“. Priniesli ste do popredia vnútornú slobodu ľudstva. Vyslobodili ste veľkú časť sveta z noci spútanosti a rozdelenia. Preto zároveň stelesňujete stúpajúci plač ľudstva aj zostupujúci úsmev božskosti.

Nech Sovietsky zväz a Kanada božsky rastú a najkrajšie žiaria vo vašom srdci jednoty.

Váš vo Všemohúcom Otcovi
v Nebi

Sri Chinmoy

Politika a duchovnosť1

Duchovnosť
môže vstúpiť do politiky.
    Duchovnosť
neodmieta politiku.

Politika sa môže hlásiť k duchovnosti.
    Podobne,
duchovnosť sa môže hlásiť k politike.
Politika a duchovnosť
sú vetvy toho istého stromu života
a tento strom života
    je celý mierom jednoty.

Duchovnosť je srdce.
Politika je telo.
Tieto dve veci
    navzájom spolu súvisia
a sú tiež pre obidve nenahraditeľné.

Telo je kvetina.
Srdce je vôňa.
Kvet nám okúzľujúco pripomína
    našu univerzálnu krásu.
Vôňa nám bezdycho pripomína
    našu všetko presahujúcu božskosť.

    Gorbačov – kvet,
   náš vonkajší svet ho neprekonateľne miluje.
    Gorbačov- vôňa,
náš vnútorný svet ho bezvýhradne oceňuje.


GMKU 93. Túto esej napísal autor a poslal ju prezidentovi Gorbačovovi 11. júna 1990.

Časť V — Venovanie piesní

Univerzálny kľúč k srdcu sveta

Tvorca slobody, rozdávač slobody, blaženosť slobody!
Oslobodzujúce slnko noci rozdelenia sveta.
Fontána lásky a mieru, Michail,
nadšenie jednoty Neba i Zeme.
Gorbačov, Gorbačov, všade rozkvitnutý strom mieru.
Univerzálny kľúč k srdcu sveta,
sveta vyslobodeného z pút.

Piesne zložené na citáty prezidenta Gorbačova

MÔŽEME BUĎ SPOLOČNE STÚPAŤ

„Môžeme buď spoločne stúpať, alebo spadnúť do priepasti.“

— Prezident Michail Gorbačov

KONAJ PODĽA PRAVDY

„Konaj podľa pravdy. To je tá najťažšia veda.“

— Prezident Michail Gorbačov

ZBAVILI SME SA MNOHÝCH PÚT

„Zbavili sme sa mnohých pút, a ako vták na slobode, nevrátime sa do svojej klietky.“

— Prezident Michail Gorbačov

ČLOVEK ZAČÍNA OBJAVOVAŤ

„Človek začína objavovať vesmír. Koľko však zostáva nedokončeného na Zemi?“

— Prezident Michail Gorbačov

Rastrapati Gorbachev

/Rastrapati Gorbachev Gorbachev Gorbachev/
/Dyuloker bhuloker tumi mahananda rab/
/Himaloy netabir paramer jayamala/
/Duniyar sabakar pantha kariyacho ala/

Prezident Gorbačov, Gorbačov, Gorbačov,
Ste najkrajší zvuk nektárovej blaženosti
Neba i Zeme
Ste vodca - himalájsky hrdina
i veniec Božieho víťazstva
Osvietili ste cestu ľudstva,
vedúcu k najvyššiemu Cieľu.

Russia Bharat

/Russia Bharat Bharat Russia/
/Sathe sathe chale hasiya hasiya/
/Ek bhab ek mati ek gati/
/Chidakashe ati druta unnati/

Rusko – India, India – Rusko,
Usmievajúc sa a usmievajúc
spolu kráčajú vpred,
spolu vzlietajú do výšky
spolu sa ponárajú do vnútra.
S jednotou v ochote
s jednotou v inšpirácii
s jednotou v jednom cieli
s väčšou než najväčšou
rýchlosťou pokroku
lietajú po oblohe
jednoty svojich sŕdc.

„Indovia hovorí“

Prezident Gorbačov povedal: „Jedno indické príslovie hovorí, že cesta, na ktorej si ľudia vyjdú do polovice v ústrety, je tá najkratšia cesta. Naše dva národy idú takouto cestou už celé desaťročia.“

Milovaný Prezident, neprekonateľný,
srdce Indie miluje Vaše nesmierne srdce.
Myseľ Indie potrebuje Vašu osvietenú myseľ.
Život Indie si cení Váš ušľachtilý život.

Moskva

Moskva, Moskva, Moskva, Moskva!
Sila vo vnútri, hore, dolu;
kúzlo sveta, zvuk sveta, pozornosť sveta;
sladká, nežná láskavosť duší pútnikov.

Russia

/Russia Russia Russia Russia/
/Uthecho jagiya timir nashiya/
/Punorai bishwas bhagabane/
/Nijere ditecho tar jaya gane/

Rusko, Rusko, Rusko, Rusko!
Prebudilo si sa,
zničiac noc nevedomosti.
Opäť si získalo
úplnú vieru v Boha
Absolútneho Pána Najvyššieho
a teraz bezsenne
ponúkaš samotné svoje bytie
spievajúc a spievajúc
Jeho piesne víťazstva.

Časť VI — Inšpirujúce osobnosti

„Mnoho ľudí, ktorí blahoželajú Rusku“

Je mnoho ľudí, ktorí blahoželajú Rusku. Niektorí sú úprimní, iní nie sú. Ale Svätý Otec, ktorého srdce je samou úprimnosťou a ktorého život je žehnajúcim záujmom, ponúka tieto slová povzbudenia a ocenenia Prezidentovi Gorbačovovi:
"„Svätá stolica sleduje s veľkým záujmom proces premien, ktoré ste začali v Sovietskom zväze. Želá Vám úspech a prehlasuje, že je pripravená podporiť každú iniciatívu, ktorá bude lepšie chrániť a integrovať práva a povinnosti jednotlivcov a národov, aby mohol byť zabezpečený mier v Európe a vo svete."

Prezident Gorbačov, hľadajúci svetla univerzálnej jednoty a inšpirujúci k univerzálnej sile, odpovedá:
"„Ľudia mnohých vyznaní, vrátane kresťanov, moslimov, židov, budhistov a iných, žijú v Sovietskom zväze. Všetci z nich majú právo uspokojiť svoje duchovné potreby."

„Spolu“

Spolu budeme plávať.
Spolu budeme čeliť búrke.
Spolu dosiahneme
Zlaté pobrežie Druhého brehu.