Prvá

Prvá
   v svetle inšpirácie
   prezidenta.

Prvá
   vo výške ašpirácie
   s prezidentom.

Prvá
  v sile povzbudzovania
  prezidenta.

Prvá
  v blaženosti naplnenia
  s prezidentom.

Prvá
  ruské dieťa,
  obdivované, zbožňované a milované
  zo všetkých štyroch strán
  sveta.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Gorbačov: Univerzálny kľúč od srdca sveta.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Madal Bal v roku 2002.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Gorbačov: Univerzálny kľúč od srdca sveta, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »