54.

Rýchlo myslíte.
    Rýchlejšie konáte.
    Najrýchlejšie sa stávate.
Preto nikdy nie ste
    napádaný a zmietaný
vlnami sebapochybnosti.