54.

Rýchlo myslíte.
Rýchlejšie konáte.
Najrýchlejšie sa stávate.
Preto nikdy nie ste
napádaný a zmietaný
vlnami sebapochybnosti.