53.

Neochvejná úprimnosť
nie je na dennom poriadku.
Preto je ťažké
    pre každého človeka
plávať spolu s vami
    v prúde vašich myšlienok
    oplývajúcich úprimnosťou.