52.

Vaše súcitné srdce
sa skláňa k porazenému
aby ho utešilo
a potom ho skoro, veľmi skoro
velebilo.