Majster, zostaň vo svojom člne reality!1

Jedného dňa odpovedal duchovný Majster na niekoľko otázok, ktoré sa ho pýtali jeho žiaci. Zrazu sa odmlčal a povedal jednému zo svojich zapisovateľov: „Pozrite, jasne vidím, že tieto otázky, odpovede a prednášky, ktoré dávam, sú ako Sri Ramakrišnova Kathamrita, Sri Ramakrišnove evanjelium.“

Všetci žiaci zostali ticho, len dvaja alebo traja sa vnútorne smiali, pretože cítili, že Sri Ramakrišna zďaleka prevyšoval ich vlastného Majstra.

Majster ihneď ukázal na tých nešťastlivcov a povedal: „Vy blázni! Ak si myslíte, že Sri Ramakrišna ma zďaleka prevyšuje, potom prečo ste prijali moju cestu? Choďte a nasledujte Sri Ramakrišnovu cestu. Ak si myslíte, že keď už nie je vo fyzickom, tak že sa budete musieť uspokojiť s nekonečne jemu podradeným Majstrom, ako som ja, tak potom vám chcem povedať, že robíte poľutovaniahodnú chybu. Ramakrišna určite ešte stále žije; je nesmrteľný. Tak ho nasledujte a uctievajte.“

Žiaci, ktorí mali bezvýhradnú vieru vo svojho Majstra a ktorí cítili, že ich Majster je zďaleka najlepší, sa postavili a povedali tím niekoľkým nešťastným žiakom: „Choďte odtiaľto preč. Nechceme vás. Ak cítite, že je náš Majster nižšej kategórie, tak choďte a staňte sa Sri Ramakrišnovými žiakmi.“

Potom Majster povedal: „Viem prečo si myslíte, že ma Sri Ramkrišna prevyšuje. Sri Ramakrišna dosť často vstupoval do tranzu, zatiaľ čo ja do tranzu nevstupujem. Ale myslíte si, že nemám tú schopnosť vstúpiť do tranzu? Mám tú schopnosť. Pred niekoľkými dňami som vám, ľuďom, ukázal svoju schopnosť vstúpiť do tranzu. Jedinou vecou je, že ak vstúpim do tranzu, vtedy veľmi živo vidím vaše emocionálne problémy a problémy z vášho nižšieho vitálu, a rôzne typy problémov. Kto by to chcel vidieť? Keď som vo svojom jednoduchom, bežnom vedomí, nevenujem pozornosť vašim emocionálnym a iným problémom. Ale ak vstúpim do tranzu, vidím ich veľmi jasne a vtedy je pre mňa oveľa bolestnejšie mať žiakov ako ste vy. A preto, úmyselne, nemám rád, ak vstúpim do tranzu. Ale hovorím vám, nie je pre mňa ťažkou úlohou vstúpiť do tranzu.“

Niektorí žiaci povedali: „Ó Majster, vedeli sme to, vedeli sme to. Ktože by ťa chcel vidieť v tranze? Ak si v tranze, potom sme úplne stratení. Potom vstúpime do nášho vlastného tranzu, čo nie je nič iné, iba čistý spánok. Hovoríš, že ak si v tranze, si si viac vedomý toho, čo sa deje v našich životoch. Ale my cítime, že vtedy nastal pre nás čas, aby sme relaxovali a vstúpili do nášho vlastného sveta, pretože vtedy vedome nevidíš, čo sa deje. To bol náš pocit, ale teraz vidíme, že to nie je tak.“ Potom, zlí, nešťastní žiaci povedali: „Ó Majster, odpusť nám, odpusť nám. Už ťa nikdy nebudeme s nikým porovnávať. Vždy budeš pre nás najlepší a najvyšší.“

Majster povedal: „To by mal byť váš postoj. Dokonca i keď váš Majster nie je tak veľký ako iný Majster, ak ho prijmete, potom vždy musíte cítiť, že on je najvyšším. Ak prijmete duchovného Majstra, je to kvôli tomu, že je absolútne najvyšší a najlepší. Ak to necítite, ak máte iba obmedzenú vieru a nie bezvýhradnú, stopercentnú vieru, potom to bude zbytočné prijať duchovného Majstra; pretože vaša myseľ bude každú chvíľu myslieť na niekoho iného. Budete si myslieť: ,Ak by som mal iného Majstra, robil by som lepší pokrok. Ak by som mal toľko šťastia, získal by som takého Majstra.’

Nie, nie! Ak prijmete nejakého Majstra, musíte ho prijať celým svojím srdcom a ponúknuť mu všetku svoju oddanosť. Ináč od toho Majstra nemôžete očakávať nič veľké alebo dobré, nehovoriac o vašej úplnej premene a osvietení.“

Všetci žiaci sa poklonili a povedali: „Majster, nechceme tvoj tranz, chceme iba tvoje bdelé vedomie. Samozrejme, medzi tvojím životom tranzu a bdelým vedomím nie je žiaden rozdiel. Ale keď si s nami, ak k nám hovoríš naším vlastným ľudským spôsobom, ak vtipkuješ a hovoríš nám všelijaké zábavné príbehy, ak odpovedáš na naše duchovné otázky, v tom čase nám dávaš pocítiť, že si jedným z nás a že si pre nás. Keď sa s nami stretávaš a vtipkuješ, dávaš nám pocítiť, že sme v tvojom člne. My chceme byť v tvojom člne a nikde inde. Nechceme, aby si bol v našom člne, kde je neustály strach, úzkosť, obava, pochybnosť, neistota a nečistota. Nie. My chceme byť v tvojom člne.

Prajeme si byť po celý čas v tvojom člne reality a nie v tvojom člne tranzu. Keď si vo svojom člne tranzu, sme úplne stratení, pretože nevieme, čo robíš. Alebo cítime, že sa k nám správaš ako cudzí a vedome alebo nevedome si nás nevšímaš. Alebo možno cítime, že toto je príležitosť ako ťa oklamať. Všetky tieto veci nám vôbec nepomáhajú. Tak zostaň s nami ľudským spôsobom. Ak s nami budeš jednať ľudským spôsobom a stretávať sa s nami a preukazovať nám svoj najvyšší súcit a náklonnosť, budeme sa cítiť požehnaní. Toto je jediný spôsob, kedy môžeme dosiahnuť našu vlastnú najvyššiu výšku.“

Majster povedal: „Máte pravdu, máte pravdu. Pretože s vami jednám ako ľudská bytosť, vo väčšine prípadov ste schopní ku mne prehovoriť a stretávať sa so mnou. Ale ak vždy zostanem v božskom vedomí, vo vedomí tranzu, potom mi nikto neporozumie a nikto sa ku mne nepriblíži; nikto nebude schopný mať vyššie ciele. Zaplavia vás zvláštne pocity a strach.

Ale ja som s vami a pre vás. Som s vami a pri vás. Som práve medzi vami, a tak dokážete so mnou bežať, šplhať sa a považovať ma za svojho kamaráta a priateľa. To je najjednoduchší a najefektívnejší spôsob ako dosiahnuť vašu najvyššiu výšku, ktorá je mojou skutočnou výškou.“


  1. GIM 39. 13. januára 1979