Boj je iba pre statočných1

Jedného dňa prišiel za svojím Majstrom nový žiak a povedal: „Ó Majster, ó Majster, zdá sa mi, že predtým, než som prijal duchovný život , som bol celkom šťastný.“

Majster sa ho opýtal: „Potom, moje dieťa, prečo si prijalo duchovný život?“

„Och, prijal som duchovný život s myšlienkou, že budem šťastnejší, nekonečne šťastnejší,“ povedal žiak.

„Tak potom, čo sa s tebou deje?“

„Vec sa má tak, že teraz mám problémy každý deň. Dnes je niekto v rodine chorý, zajtra sa v rodine stane nejaká ďalšia pohroma, a pozajtra sa stane zase niečo iné. Som tak nepokojný. Predtým som nemal problémy kvôli neistote alebo závisti, a podobným neduhom. A teraz do môjho života všetko vstúpilo.“

„Môj synu, predtým si si nebol vedomý svojich problémov. Teraz už si si ich vedomý. A to je dobré. Urobil si pokrok.“

„Ale ako sa môžem zbaviť týchto problémov, Majster?“

„Môžeš sa ich zbaviť prostredníctvom svojej modlitby a meditácie.“

„Ale Majster, okolo seba vidím hrôzostrašného tigra. Ten tiger predstavuje tak deštruktívne vlastnosti. Predtým som nevidel okolo seba žiadneho tigra. Teraz v sebe taktiež vidím oplzlé vlastnosti. Vidím v sebe samé zvieracie vlastnosti. Predtým som ich nemal.“

Majster povedal: „ Predtým si mal v sebe všetky tieto vlastnosti, len vtedy nevychádzali na povrch. Ale keďže teraz sa stávajú viditeľnými, mal by si byť šťastný.“

„Majster, ako môžem byť šťastný, keď sa zdá, že Boh ma tak veľmi skúša?“

Nie, môj synu, Boh ťa neskúša. Ty si možno myslíš, že ťa Boh skúša, ale Boh ťa iba povzbudzuje, aby si sa stal silnejším. A dokonca aj keby ťa skúšal, musíš cítiť, že to stojí za to, podstúpiť Jeho skúšku, pretože ak neprejdeš skúškou, nebudeš šťastný. A preto, ak prídu skúšky, buď šťastný, že si dostal príležitosť ich podstúpiť a prejsť nimi. Ak neprídu žiadne skúšky, iba cíť, že to, čím prechádzaš, je len skúsenosť.“

„Ó Majster, Majster, čo budem so sebou robiť? Zdá sa mi, že problémy v mojom duchovnom živote nikdy neskončia.“

Majster povedal: „ Problémy skončia iba v duchovnom živote. Ak k tebe prídu problémy, tým lepšie pre teba. Objavili sa pred tebou iba preto, aby mohli byť odstránené. Ak by vždy zostali skryté v tebe, potom by si nikdy nebol schopný ich odstrániť. Ale ak stoja priamo pred tebou, potom ich dokážeš vidieť, postaviť sa im tvárou v tvár a bojovať proti nim. A preto by si mal byť šťastný a vďačný Bohu, že sú priamo pred tebou, a nie vo vnútri teba. Ak vyjdú na povrch, je nekonečne ľahšie proti nim bojovať. A preto buď šťastný, buď šťastný. Bojuj! Závod je pre rýchlych, boj je iba pre statočných. A preto, ponor sa dovnútra, aby si bežal najrýchlejšie a rozhliadni sa okolo, aby si sa stal najstatočnejším.


  1. GIM 38. 13. januára 1979