Narodenie Akbara1

Mogulský panovník Humayun bojoval v susednom kráľovstve desivý boj proti svojmu nepriateľovi. Boj zúril a Humayun viedol útok. Zrazu Humayun zbadal svojho verného posla z paláca, ako sa snaží k nemu nejakým spôsobom dostať, ale vojaci mu nedovolili, aby prešiel do čela armády. Humayun rozkázal, aby k nemu posla pustili.

Humayun sa na chvíľu ukryl na odľahlé miesto, aby posla prijal. Posol sa panovníkovi poklonil a povedal: „Ó Veľký panovník Humayun, cisárovná Hamida Bhan porodila syna.“

Humayun bol veľmi potešený a vzrušený. Kričal na celé bojisko: „Pochválený buď, Alah! Jeho meno bude Akbar.“

Potom povedal poslovi: „Beda, toto je môj osud! Môj syn sa narodil, a naďalej stále bojujem proti svojim nepriateľom a žiadne víťazstvo zatiaľ nevidím. Ó posol, nemám pri sebe nič, čo by som ti dal za to, že si mi doručil tú najšťastnejšiu správu. Jediné čo len mám, je trochu pižma v tejto malej krabičke. Toto je jediná vec, ktorou ťa môžem odmeniť. Ale hovorím ti, jedného dňa sláva môjho syna pokryje dĺžku a šírku sveta, rovnako ako tu vôňa pižma zaplavuje ovzdušie. Ako voňavka, sa sláva môjho syna bude šíriť po celom svete.“

Keď sa Humayun mohol konečne vrátiť do svojho paláca, aby sa pozrel na syna, bol veľmi dojatý a vzrušený. Povedal svojmu synovi: „Môj otec mi dal meno Humayun, čo znamená ‘šťastný’. Mal pravdu. Som skutočne šťastný, syn môj, že v tebe vidím šťastie celého sveta. Jasne vidím, že ty budeš najväčším spomedzi všetkých mogulských panovníkov. Vidím to a cítim to.“

Svojej manželke povedal: „Teba a nášho syna musím znovu opustiť, pretože musím ísť bojovať proti nepriateľovi. Som bojovník. Bojujem s vonkajším nepriateľom, zatiaľ čo zbožní mnísi, duchovní ľudia, bojujú proti vnútorným nepriateľom: proti hnevu, pýche, a tak ďalej. Nemám čas bojovať proti vnútorným nepriateľom. Vonkajší nepriatelia sú pre mňa viac ako dosť, aby som sa s nimi vysporiadal. Ale náš syn, Akbar, bude bojovať aj proti vnútorným nepriateľom. Navonok i vo vnútri bude veľkým a dobrým.“


  1. GIM 36. 13. januára 1979