Statočnosť nosiča vody1

Raz mogulský panovník Humayun bojoval v desivom boji proti svojmu nepriateľovi. Nepriateľská armáda bola nesmierne mocná a v počte vojakov prevyšovala Humayunovu armádu. Čo bolo horšie, Humayunovi zákerní bratia, Carmen a Hindal, ho zradili. Vo svojej chamtivosti zmocniť sa kráľovstva a zhodiť ho z trónu, sa spojili s nepriateľom. Keď Humayunova armáda ustupovala, panovníkov kôň sa pošmykol a padol do neďalekej rieky. Kôň sa utopil a Humayun, ťažko zranení, sa mykal v divokom prúde rieky.

Jeden nosič vody, zvaný Nizam, ktorý bol pokorným človekom z nízkej kasty, videl panovníkov stav a zvolal: „Bojím sa o panovníkov život! Jeho poddaní ho obdivujú a uctievajú ako spravodlivého a veľkého panovníka. Ak sa panovník utopí, potom stratíme našu jedinú nádej v lepší a viac osvetľujúci život. Vidím, že je zranený, a že sám sa nedokáže zachrániť.“

Nosič vody skočil odvážne do rieky, nesúc zo sebou svoje kožené vrece, aby sa mohol panovník preplaviť cez rieku do bezpečia. Obaja sa držali vreca a nosič vody chránil zraneného panovníka až pokiaľ neprišli k brehu. Panovník bol veľmi dojatý. Povedal: „Prišiel si a zachránil si ma. Teraz si neviem pomôcť, ale sľubujem ti, že keď sa vrátim späť do Agrahu, a keď znovu zasadnem na svoj trón, tak ti jedného dňa svoj trón odovzdám. Ver mi, toto je môj slávnostný sľub. Ty nie si obyčajný nosič vody. Ty si záchranca mogulského panovníka Humayuna.“

Nosič vody Nizam bol ohúrený. Padol k nohám panovníka : „Prosím, Nezaslúžim si žiadnu odmenu. Moja odmena je tvoje bezpečie.“

Ale Humayun naliehal: „Ty, nosič vody z nízkej kasty, máš toľkú oddanosť a lásku k svojmu panovníkovi, zatiaľ čo moji vlastní bratia ma zradili. Budem k nim vždy láskaví a vždy im odpustím, pretože toto bol môj sľub, ktorý som dal svojmu otcovi Babarovi, keď bol na smrteľnej posteli. Ale spomedzi všetkých mojich poddaných, ty si jediný, kto si jedného dňa zaslúži môj trón. Zaslúžiš si nielen môj trón, ale aj moju večnú vďačnosť. Všetci moji poddaní by ti mali preukázať obdiv a úctu za tvoju hrdinskú statočnosť.“

Panovník svoj sľub dodržal a jedného dňa si Nizam sadol na Humayunov trón.


  1. GIM 35. 13. januára 1979