Akbar je zachránený1

Humayun sľúbil svojmu otcovi, keď ležal na smrteľnej posteli, že bude k svojim bratom vždy láskavý. Keď sa Humayun stal mogulským panovníkom, jeho bratia začali byť veľmi chamtiví. Sprisahali sa proti nemu a chceli ho zosadiť z trónu, ale Humayun im odpúšťal znovu a znovu. Keď bol jeho jediný syn, Akbar, ešte batoľa, jeden z Humayunových bratov, Carmen, nastavil kanón takým spôsobom, aby zabil dieťa. Ale keď sa to dozvedela Akbarova opatrovateľka, zakryla dieťa a ochránila ho. Život dieťaťa zachránila tým, že sa vzdala svojho.

Akbar sa jedného dňa stal najväčším z mogulských panovníkov. Na jeho dvore bolo mnoho hinduistov s vysokým postavením a dokonca aj on sám sa oženil za hinduistickú princeznú. Bol to on, kto spojil hinduistov a moslimov. Vládol svojmu kráľovstvu so súcitom a pravdou. V každom ohľade bol najväčším zo všetkých mogulských panovníkov.

Všetci chceli, aby Humayun zabil Carmena, za jeho pokus o Akbarovu vraždu, ale Humayun povedal: „Svojim bratom, Carmenovi a Hindalovi, som odpustil veľakrát. Teraz mu tiež musím odpustiť.“ Ale jeho poddaní hovorili: „Nie, teraz musíš poslúchnuť našu požiadavku. Sme ti tak verní. Zbožňujeme ťa a ponúkame ti náš stály obdiv. Je to tvojou povinnosťou, poslúchnuť nás.“

Nakoniec panovník povedal: „V poriadku, čo teda chcete?“

Jeho poddaní povedali: „Oslep ho, aby nám už viac nemohol uškodiť.“

Humayun povedal: „Som pripravený ho poslať do vyhnanstva, ale bolo by pre mňa ťažké ho oslepiť.“

Ale oni povedali: „Nie, ak ho pošleš do vyhnanstva, nejakým chytráckym spôsobom utečie a zostaví si armádu, s ktorou na teba zaútočí. A preto najlepším riešením bude, ak ho oslepíš.“

Humayun nakoniec poslúchol požiadavku svojich poddaných.


  1. GIM 34. 13. januára 1979