Tri matky1

Raz rozprávala jedna staršia pani svojim vnúčatám osviecujúce príbehy. Jej vnúčatá ich chceli počuť a tak sa rozhodla, že im porozpráva krásny príbeh. Povedala: „My, ľudské bytosti, používame slovo ,matka’, ak tým myslíme osobu, z ktorej pochádzame. Taktiež nazývame kravu ‘matka’, pretože je úzko spätá s kozmickými bohmi. Opäť, máme aj ‘Matku Zem’. Takže, existujú tri matky. Tieto tri matky nám pomáhajú na každom kroku nášho života.

Keď sa narodíme, nejakú dobu pijeme mlieko našej matky. Potom pijeme mlieko z kravy a potom jeme zeleninu, ktorú získame od Matky Zeme. Matka Zem produkuje potravu, ktorú my ľudia jeme. Tieto tri matky si ceníme , obdivujeme a máme ich radi, ale musíme ich vidieť v inom svetle a jednať s každou z nich iným spôsobom. Nemôžeme ich spojiť dohromady.

Fyzická matka nemôže jesť tú istú potravu, ktorou sa živí Matka Zem. Pozemská tráva potrebuje hnoj. Na druhej strane, krava sa nemôže živiť ľudským mliekom alebo bývať v dome. A ľudská matka sa nemôže živiť trávou alebo bývať v kravskom chlieve. Všetky tri matky majú svoj vlastný spôsob, ktorým nás tešia. Žiadna z nich nás nemôže potešiť v každej chvíli naším vlastným spôsobom. Veď ani váš vlastný otec vás nemôže potešiť v každej chvíli vaším vlastným spôsobom. Vo svojom živote má mnoho záľub. Musí ísť do práce, musí sa stretávať so svojimi priateľmi a existuje mnoho vecí, ktoré musí urobiť. A preto neočakávajte tú istú vec od každého jednotlivca a neočakávajte, že vás všetci potešia vaším vlastným spôsobom. Taktiež si nemyslite, že budete schopné zmeniť jednotlivé úlohy ľudských bytostí. Ak ľudia robia rozdielne veci, nemôžete ich len zmeniť. Každý jednotlivec musí urobiť svoju povinnosť rôznym spôsobom. A ste to vy, kto musí od každého jednotlivca prijímať podľa spôsobu, akým to chce on dať a nie podľa spôsobu, akým vy chcete, aby to tá osoba dala.

Vaša matka je vaším priateľom, krava je vaším priateľom a zem je vaším priateľom. Ale nemôžete žiadať týchto troch priateľov, aby vám všetci naraz pomáhali alebo aby si medzi sebou zamenili svoje príslušné úlohy. A preto, vnúčatká moje, ak vám vaša matka niečo dáva, buďte v tej chvíli šťastné a snažte sa cítiť, že to je jediný spôsob ako môžete byť uspokojené. A keď vám krava dáva mlieko alebo keď vám Matka Zem dáva niečo v podobe potravy a ovocia, musíte byť uspokojené takisto. Prijímajte všetko od každého jednotlivca spôsobom, akým to chce on dať, a nikdy neočakávajte, že vás všetky pozemské bytosti budú tešiť vaším vlastným spôsobom. Buďte šťastné s tým čo získavate a urobte ostatných ľudí šťastnými svojím radostným prijímaním."


  1. GIM 31. 9. januára 1979