Vytrvalosť, trpezlivosť a sebadávanie majú vrcholnú dôležitosť1

Raz išli dve jarabice, manžel a manželka, na výlet. Ešte pred odchodom, manželka ponechala zopár vajec blízko oceánu. Manžel potom povedal moru: „Ideme na morskú prechádzku. Musíš za nás dohliadnuť na naše vajcia. Keď sa vrátime a nenájdeme tu vajcia, vyprázdnime ťa.“

More súhlasilo, že postráži ich vajcia, a že ich uchová v bezpečí. O niekoľko dní neskôr sa jarabice vrátili späť, ale vajcia nemohli nájsť. Kričali na more. More im chcelo vajcia vydať, ale už ich nevedelo nájsť. Vtáky more prekliali a začali ho vyprázdňovať. Manžel i manželka, kvapku po kvapke, prenášali vodu z mora na zem.

„Vyprázdnime ťa,“ povedali moru.

Niektoré malé vtáky ich pozorovali a opýtali sa ich: „Čo to robíte?“

Jarabice odpovedali: „Trestáme more. More je veľmi zlé, pretože nedodržalo svoj sľub, že sa postará o naše vajcia.“

Malé vtáky si pomysleli, že je to skvelý nápad a pridali sa k jarabiciam. O chvíľu sa o ich prípade dozvedelo aj zopár veľkých vtákov. Boli veľmi sympatizujúci a sebadávajúci a začali odnášať vodu z mora, kvapku po kvapke. Takto to išlo niekoľko dní a týždňov.

Jedného dňa k nim prišiel Garuda, dopravca Pána Višnua, a opýtal sa ich: „Čo to robíte?“

Vtáky povedali: „Čo nevidíš? Vyprázdňujeme more.“

Garuda im povedal: „Vy blázni, ako dlho vám to potrvá? Nikdy sa vám to nepodarí. More je veľmi rozsiahle, nekonečné.“

Ale vtáky povedali: „Nie. My máme odhodlanosť a vytrvalosť.“

Garuda bol veľmi prekvapený a povedal: „Preukážem im trochu Súcitu. Požiadam Pána Višnua, aby im pomohol. Ak im Višnu pomôže, potom sa im určite podarí nájsť svoje vajcia. Ak sú vajcia stále v dobrom stave, Višnu ich bude môcť vrátiť späť. Ale ak sú zničené, nebude môcť pre nich nič urobiť.“

Išiel za Višnuom a povedal: „Višnu, ešte nikdy som nevidel takých bláznov. Ak sa skutočne staráš aj o bláznov, neurobil by si im láskavosť?“ Potom mu Garuda porozprával celý príbeh.

Višnu povedal: „Nie, oni nie sú blázni. Preukazujú ducha trpezlivosti a vytrvalosti. Takto by sa mali ľudské bytosti snažiť vyprázdniť more nevedomosti, kvapku po kvapke. To by mali, a musia robiť, všetci hľadajúci. More nevedomosti je veľmi rozsiahle. Ak ho úprimní hľadajúci chcú vyprázdniť, aby ho nahradili svetlom poznania, potom to musia urobiť tým istým spôsobom, kvapku po kvapke. A preto som tými jarabicami veľmi potešený. Prikážem moru, aby im vrátilo vajcia.“

Garuda povedal: „More im chcelo vrátiť vajcia, ale ich niekde stratilo a má pocit, že sú všetky zničené.“

Višnu povedal: „Použijem svoju okultnú silu, aby som ukázal moru, kde ma schované vajcia.“

Višnu použil svoju okultnú silu a more ihneď našlo vajcia a vrátilo ich späť jarabiciam. Potom im povedal: „Vytrvalosť, trpezlivosť a sebadávanie majú najvyššiu dôležitosť k naplneniu božskej úlohy.“


  1. GIM 25. 9. januára 1979