Tri typy jedákov1

Jedného dňa hral jeden duchovný Majster na svojej flaute, zatiaľ čo jeho žiaci jedli. Radoval sa, keď ich pozoroval ako jedia. Po nejakom čase sa ich opýtal, či by radi počuli príbeh. „Samozrejme, samozrejme,“ povedali.

Majster povedal: „Poviem vám jeden veľmi krátky príbeh. Existujú tri typy jedákov. Jeden typ bude nenásytne jesť, bez ohľadu na to, ako jedlo chutí. Keďže mu Boh dal telo, tak cíti, že jesť musí. Čím viac je, tým viac si myslí, že teší Boha, pretože telo je Božím stvorením. A tak zje všetko, čo mu dajú.

Druhý typ zje čokoľvek, čo mu dajú, bez ohľadu na množstvo jedla. Ak je jedlo dobré, je šťastný. Ak je jedlo zlé, príjme to, pretože vie, že každý deň nemôže jesť najdelikátnejšie jedlo. Pripúšťa skutočnosť, že od ľudských bytostí, ktoré varia každý deň, nemôže vždy prijať delikátne jedlo. Napokon, nie je jedlo každý deň neznesiteľné; vždy je tam nejaký štandard. A preto, čokoľvek mu dajú zjesť, príjme.

Tretí typ človeka hovorí Bohu: „Ó Bože, vďaka Tvojej Milosti môžem dnes jesť. Zajtra možno nedostanem žiadne jedlo, ale to tiež budem považovať za Tvoju Milosť. Cítim, že čokoľvek sa mi stane, je len skúsenosťou, ktorú mi dávaš. A preto, ak mi dáš jedlo, bude to skvelé, ak mi jedlo nedáš, tak to bude tiež skvelé. Pretože cítim, že mi chceš dať určitý zážitok. Budem vždy spokojný v Tvojom božskom udeľovaní. Ak mi dávaš, cítim, že to robíš pre môj pokrok. Ak mi nedáš, bude to tiež pre môj pokrok. Tvoja Vôľa je mojou vôľou. Nechcem mať žiadnu svoju vlastnú vôľu.“

Prvej skupine Pán hovorí: „Moja Večnosť sa o vás postará.“

Druhej skupine hovorí: „Moja Božskosť je vami potešená.“

Tretej skupine hovorí: „Môj život jednoty je vo vás samou hrdosťou. Vaša jednota s Mojou Veľkosťou a vaša jednota s Mojou Dobrotou ma vždy uspokoja. Vaša ašpirácia je veľká, vaše zasvätenie je dobré. Vaša realizácia Mojej najvyššej Výšky a najhlbšej Hĺbky nie je vzdialeným plačom, ale bezprostredne blízko.“


  1. GIM 24. 9. januára 1979