50.

Objav neskorého večera jeho života:
Sila Božieho Odpustenia
rozbila
Vežu Božej Spravodlivosti.