49.

Jeho myseľ žije
vo vnútri tajnej
jaskyne smútku.
Jeho srdce žije
vo vnútri posvätného
domova smútku.